Ngày mùng Hai tết Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

Ngày mùng Hai tết Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

Ngày xuân  Đinh Dậu nhớ về nguồn

Hai  tay thành kính Chúa càn khôn,

Cầu ơn thiêng thánh nguồn phúc lộc 

Cho tình cha nghĩa mẹ trường tồn.

 

Ông điểm nhấn gia phong đức độ.

tỏa hương hạnh kiểm muôn nơi

Tổ ấm gia phong mãi tuyệt vời.  

Tiên nguyện ước thiên đàng hội ngộ.

Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi