Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Vinh năm 2017

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Vinh năm 2017Pin It

Gửi phản hồi