Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục, tháng 11/2015

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục, tháng 11/2015
 
 

Thông báo:
Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Gp. Vinh,
tháng 11/2015


Pin It

Gửi phản hồi