Thánh giá từ xứ Làng Anh về xứ Trang Cảnh – ngày 13/6

Hình ảnh Cung nghênh từ giáo xứ Làng Anh về giáo xứ Trang Cảnh

>TG Hạt Cầu Rầm về hạt Cửa Lò>

> xem hình Lang Anh về Trang cảnh>

IMG_5511 IMG_5518 IMG_5521 IMG_5530 IMG_5535 IMG_5554 IMG_5557 IMG_5559 IMG_5561 IMG_5566 IMG_5567

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi