Thánh Giá từ Gx Trang cảnh về Gx Cửa Lò – ngày 14/6

Thánh Giá từ Gx Trang cảnh về Gx Cửa Lò – ngày 14/6

>Xem Thánh Giá hạt Cầu Rầm về Cửa Lò>

> Xem thêm hình>

IMG_5574

> xem TG xứ Trang Cảnh về Cửa Lò>

IMG_5577 IMG_5580 IMG_5582 IMG_5585 IMG_5598 IMG_5603 IMG_5626 IMG_5633 IMG_5648 IMG_5662 IMG_5665 IMG_5667

[post-views]
Pin It

One thought on “Thánh Giá từ Gx Trang cảnh về Gx Cửa Lò – ngày 14/6

  1. Pingback: Giáo xứ Tân Lộc nhận Thánh Giá từ Gx Cửa Lò – ngày 15/6 | Giáo Xứ Tân Lộc

Gửi phản hồi