Thông báo tổng kết giáo lý hạt Cửa Lò năm học 2014 – 2015

Thông báo tổng kết giáo lý hạt Cửa Lò năm học 2014 – 2015

   Ban giáo lý

Giáo hạt Cửa Lò

THÔNG BÁO

V/v Giáo lý hạt

Để chuẩn bị lễ tổng kết năm học giáo lý và phát phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích năm học giáo lý 2014 – 2015, và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

Nay xin thông báo đến Quý cha và Ban giáo lý xứ cùng toàn thể học sinh trong toàn giáo hạt như sau:

  1. Đúng 6g30’ Chúa Nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2015, các giáo xứ: Lập Thạch, Trang Cảnh, Đồng Vông, Lộc Mỹ và các em đạt phần thưởng trong kỳ thi tổng kết năm học 2014 – 2015 tập trung về tại nhà thờ xứ Tân Lộc để tham dự lễ tổng kết phát thưởng cho năm học 2014 – 2015.
  2. Thời gian khai giảng năm học mới theo quy định của giáo phận (các giáo xứ có thể khai giảng từ ngày 01 – 04/10). Tổ chức khai giảng tại các giáo xứ.
  3. Khối Vào Đời năm học 2015 – 2016. Theo quy định của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận chúng ta học lớp Vào Đời 2. Giáo trình cuốn Youcat học phần Một: Kinh Tin Kính. Phần Bốn: Kinh Nguyện Kitô Giáo. Năm nay giáo hạt không tổ chức lớp học Vào Đời 3. Lớp học sau Vào Đời 2 sẽ tổ chức học lớp Tiền Hôn Nhân hoặc lớp Hôn Nhân. Chương trình kinh của khối Vào Đời theo như thông báo của chương trình kinh giáo phận năm 2002. Riêng chương trình kinh của lớp Tiền Hôn Nhân học kinh ban tối và ban sáng, 4 phần ngắm.
  • Chương trinh các lớp từ Sơ Cấp đến Vào Đời một không có gì thay đổi.

Tiếp được thông báo này mong Quý cha thông báo để cộng đoàn và các em học

sinh được biết.

Cửa Lò, ngày 19 tháng 09 năm 2015

                                                                                                 TM Ban Giáo lý giáo hạt

                                                                                                     Cha Đặc trách

scan0002

 

 

 

 

 

 

scan0001

Pin It

Gửi phản hồi