Thông báo về Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa

Thông báo về Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa

Thông Báo
về Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót
tại Nhà thờ Chính tòa

GIÁO PHẬN VINH

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI

Số: 35.15/TB.TGM                                                     

 

 Xã Đoài, ngày 03/12/2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa

Theo Thư Mục Vụ Mùa Vọng năm 2015, Đức Giám mục giáo phận đã công bố, vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngày 13/12/2015, Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài (dành cho các tín hữu ở Nghệ An), Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh (dành cho các tín hữu thuộc tỉnh Hà Tĩnh), Nhà thờ Giáo xứ Hướng Phương (dành cho các tín hữu thuộc tỉnh Quảng Bình) và Đền thánh Antôn tại Trại Gáo (dành cho các khách hành hương). Việc tổ chức Lễ khai mạc tại các nhà thờ trên sẽ do các cha quản hạt sở tại chịu trách nhiệm điều phối. Mỗi nơi có chương trình riêng và sẽ được thông báo cách rộng rãi.

Riêng tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, việc tổ chức do Tòa Giám mục và Giáo hạt Chính tòa đảm trách. Văn phòng Tòa Giám mục trân trọng thông báo Chương trình Lễ khai mạc tại Nhà thờ Chính tòa như sau:

  1. Chương trình lễ

– 08g00’: Rước nhập lễ

– 08g10’: Nghi thức mở Cửa Lòng Thương Xót, do Đức Giám Mục Phaolô chủ sự

– 08g20’: Thánh lễ

  1. Thành phần tham dự

1/ Thành phần đại biểu:

– Tất cả các linh mục đang làm việc mục vụ tại tỉnh Nghệ An;

– Đại diện các giáo xứ, hội đoàn, chủng viện, dòng tu như sau: mỗi giáo xứ trong tỉnh Nghệ An: 5 người; mỗi hội đoàn: 2 người; Đại Chủng viện: 20 thầy; Tiền Chủng viện: 5 thầy; Dòng Mến Thánh Giá: 20 nữ tu, Dòng Thừa Sai Bác Ái: 20 nữ tu; Dòng Thouret: 10 nữ tu; mỗi Dòng khác: 2 đại diện.

2/ Thành phần tự do: Tất cả các tín hữu trong toàn tỉnh Nghệ An có điều kiện thuận lợi đều được mời gọi tham dự.

  1. Đoàn rước nhập lễ

1/ Thành phần tham gia đoàn rước: Tất cả những ai thuộc thành phần đại biểu được đề cập ở mục 2.1/ trên đây.

2/ Thứ tự đoàn rước: Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo hạt Phủ Quỳ, Giáo hạt Đông Tháp, Giáo hạt Kẻ Dừa, Giáo hạt Bảo Nham, Giáo hạt Quy Hậu, Giáo hạt Bột Đà, Giáo hạt Vạn Lộc, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo hạt Cửa Lò, Giáo hạt Cầu Rầm, Giáo hạt Xã Đoài, các Hội Dòng, Tiền Chủng sinh, Đại Chủng sinh, Đồng tế đoàn, Chủ tế.

  1. Bước qua Cửa Thánh (trước cửa chính nhà thờ)

– Trước Thánh lễ: Chỉ có những người tham gia đoàn rước nhập lễ bước qua Cửa Thánh và có chỗ ngồi trong nhà thờ.

– Sau Thánh lễ: Những người ở ngoài nhà thờ sẽ lần lượt bước qua Cửa Thánh.

Ngay sau khi Thánh lễ kết thúc, những người ở trong nhà thờ sẽ ra khỏi nhà thờ qua các cửa phụ, nhường chỗ cho những người này bước qua Cửa Thánh vào nhà thờ.

  1. Bãi đậu xe

Các phương tiện giao thông được bố trí để tại các bãi đậu sau đây: sân bóng Tòa Giám mục, quảng trường Tòa Giám mục, khuôn viên Dòng MTG Xã Đoài, sân bóng Giáo họ Xã Đoài, sân phía Nam Nhà thờ Chính tòa, sân bóng Đại Chủng viện, sân Nhà thờ Giáo họ Bùi Chu.

  1. Phân chia công việc

– Ban Tổ chức: Cha hạt FX. Hoàng Sỹ Hướng (Trưởng Ban), Tòa Giám mục và quý Cha thuộc Giáo hạt Xã Đoài

– Điều hành Phụng vụ, áp lễ: Cha Đaminh Phạm Xuân Kế, Cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm

– Dẫn lễ, giúp lễ: Đại Chủng viện

– Ca đoàn, âm thanh, chén bình, bánh rượu: Giáo xứ Xã Đoài

– Trật tự: Tiền Chủng viện, Giáo xứ Xã Đoài, Giáo xứ Tân Yên

– Vệ sinh môi trường: Giáo xứ Trang Nứa, Giáo xứ Bùi Ngõa, Giáo xứ Thượng Lộc

– Trang trí chung: Giáo xứ Ngọc Liễn, Giáo xứ Đồng Sơn, Giáo xứ Làng Nam

– Trang trí hoa nến: Dòng MTG Xã Đoài

– Đội trống: Giáo xứ Tân Yên

– Đội kèn: Giáo xứ Thượng Lộc

– Trật tự đoàn rước: các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể các giáo xứ thuộc hạt Xã Đoài.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý Cha, quý Chủng Sinh, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em về hiệp dâng Thánh lễ trong ngày hồng phúc này.

T/M. BAN TỔ CHỨC

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu

Chưởng ấn Tòa Giám mục

Pin It

Gửi phản hồi