Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2015-2016

Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2015-2016

ThuNamHocMoi_2016_P1ThuNamHocMoi_2016_P2

Gm Giuse Đinh Đức Đạo

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi