Video ”Trời Cao” trình bầy tại Christ Cathedral

Video ”Trời Cao” trình bầy tại Christ Cathedral

Nhạc: Duy Tân, hòa âm: Trần Chúc.

YouTube Preview Image

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi