17 anh em tuyên khấn lần đầu

17 anh em tuyên khấn lần đầu

9 giờ 30 sáng, ngày 22 tháng 8 năm 2014, lễ Đức Maria Nữ Vương, Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã cử hành thánh lễ cho 17 anh em vừa xong khóa tập 2013-2014 tuyên khấn lần đầu tại nhà thờ giáo xứ Du Sinh – Đà Lạt.OFM 7263


Cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM đã chủ tế thánh lễ và nhận lời khấn. Đến tham dự thánh lễ có các anh em trong Tỉnh dòng, các tu sĩ nam nữ, các anh chị em Dòng Ba Phan Sinh, thân nhân của các khấn sinh, các ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn gọi Phan Sinh và bà con giáo dân trong giáo xứ. Qua bài chia sẻ Lời Chúa của cha Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh, các bài thánh ca và lời diễn nghĩa của Nghi thức tuyên khấn đã giúp cho các khấn sinh tuyên khấn hôm nay và mọi người tham dự ý thức hơn về việc đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi tu trì. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí thánh thiện và tràn đầy tình huynh đệ của một cộng đoàn phụng vụ. Sau thánh lễ, mọi người được mời chia sẻ bữa cơm huynh đệ của Tỉnh dòng để mừng các tân khấn sinh. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời bầu cử của Đức Maria Nữ Vương ban thêm ơn cho các khấn sinh để họ có thể bền đỗ đến cùng trong ơn gọi.

> Xem ảnh >

Nguồn: www.ofmvn.org/

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi