THÁNH LỄ BẾ GIẢNG LỚP HÔN NHÂN K7 GIÁO XỨ TÂN LỘC NĂM HỌC 2012 – 2013

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG LỚP HÔN NHÂN  K7
GIÁO XỨ TÂN LỘC NĂM HỌC 2012 – 2013

 
Lớp Hôn nhân K7 được Ban giáo lý tổ chức, thu hút tất cả các em có độ tuổi  sinh vào năm 1994 đã có chứng chỉ hết giáo lý phổ thông và các em sinh vào những năm 1993 trở về trước, được đăng ký theo học khóa hôn nhân này. Sau hơn một tháng miệt mài học tập, được đội ngũ thầy cô giảng viên truyền thụ gồm: Soeurs Maria Hoàng thị Thanh Thủy thuộc Hội Dòng Chị Em Bác Ái Thánh nữ Gio-an-na An-ti-đa Tu-rê(Jeanne-Antide Thouret). Soeurs Maria Hồ thị Ngọc dòng Mến Thánh Giá cộng đoàn vạn Lộc. Vinh. Thầy Antôn J.B Hoàng Cảnh Hồng Ban giáo lý xứ và cha Giuse Phan Sỹ Phương dù mới về nhận xứ công việc bộn bề song ngài cũng dành thời gian đứng lớp để chuyển tải kiến thức cho các em.
 Sáng nay Chúa nhật II thường niên được cha dâng thánh lễ tạ ơn bế giảng , cùng quý tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ. Trước thánh lễ cha phát chứng chỉ tốt nghiệp cho các em. Trong lời huấn từ ngài chúc các em hãy sống tinh thần đức tin trong thời đại ngày nay, đặc biệt chúc các em đem kiến thức đã học được vào sống trong gia đình sau này, để làm triển nở tình yêu trong tinh thần liên kết giữa Thiên Chúa, Hội Thánh và gia đình. Sau thánh lễ đại diện các em lên tặng hoa và có lời tri ân tới cha xứ quý thầy cô giảng viên và cộng đoàn.
Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu chúc lành và ở mãi với chúng ta nhất là các em học viên lớp hôn nhân K 7 năm 2012 – 2013 này.

 

>> XEM THÊM ẢNH >>
 
DANH SÁCH  LỚP HÔN NHÂN KHÓA 7- 2012 – 2013
TT TÊN THÁNH, HỌ TÊN GỌI GIÁO HỌ N.SINH TÊN CHA TÊN MẸ
  Đạt trung bình 5 em          
1 Phêrô Nguyễn Văn Dũng Đức Xuân 1984 Phêrô Hóa  Anna Bình
2 Giuse Hoàng Xuân  Cấp Tân Lộc 1991 J.B Tin Têrêxa Kính
3 Giuse Nguyễn văn Diện Mai Lĩnh 1983 Giuse Cẩn Anna Hữu
4 Pet: Nguyễn Văn  Sâm Mai Lĩnh 1978 Pet: Long Anna: Liên
5 Pet: Lê Văn  Tuyên Mai Lĩnh 1993 Giuse: Điềm Anna: Phúc 
  Đạt khá 24 em          
6 Antôn Trần Văn Thành Đức Xuân 1985 Antôn Trúc  Anna Toản
7 Anna: Nguyễn Thị Đào Mai Lĩnh 1992 Phaolô: Đình Anna: Muôn
8 Maria Nguyễn Thị Nguyệt Mai Lĩnh 1993 Gioan: Thành Maria: Huyền
9 Antôn Phan Quốc Thắng Đức Xuân 1989 Giuse Chiến Têrêxa Xuân
10 Anna Trần Thị Duyên Mai Lĩnh 1991 Pet: Tin Anna: Trường
11 Antôn Nguyễn văn Hải Đức Xuân 1988 Antôn Cương Anna  Hạnh
12 Antôn Trần văn  Đàn Mai Lĩnh 1993 Phêrô Lợi Maria Đạt
13 Maria Nguyễn thị Oanh Đức Xuân 1993 Antôn Kim Maria Hồng
14 Phêrô Trần Quốc Tuấn Mai Lĩnh 1993 Phêrô Tin Anna Tường
15 Maria Nguyễn Thị Mai Đức Xuân 1993 Phêrô Thế   Maria Lan
16 Anna Lê thị Nho Mai Lĩnh 1992 Gioan Mai Maria Vỹ
17 Anna Võ Thị Hiền Đức Xuân 1993 Antôn Diện   Anna Hoa
18 Têrêxa Nguyễn Thị  Mai Lĩnh 1986 Antôn Lâm   Anna Hạnh
19 Giuse Nguyễn văn  Công Tân Lộc 1990 Gioan Xin Qđ Maria Hậu
20 J.B Võ Đức Hào Tân Lộc 1988 J. B Thuận   Maria Nguyệt
21 Maria Ng. thị Hoài Mai Lĩnh 1993 Phaolô Bình Têrêxa Chắt
22 Gioan Nguyễn Văn Mạnh Tân Lộc 1984 Giuse Vinh Mônica Hường
23 Giuse Nguyễn Đình  Cường Yên Trạch 1989 Giuse Truật Têrêxa Lương
24 Anna: Phạm Thị  Dâng Mai Lĩnh 1994 Pet: Lệ Anna: Hoan
25 Giuse Nguyễn Anh  Đào Yên Trạch 1988 Giuse Điều Anna Nhung
26 Pet: Trần Văn  Bắc Mai Lĩnh 1987 Pet: Việt Têrêxa: Lan
27 Giuse Nguyễn Đình  Phong Yên Trạch 1994 Giuse Triều Têrêxa Hữu
28 Antôn Nguyễn Ngọc Vương Tân Lộc 1985 Phêrô Thành Anna Hướng
29 Anna Nguyễn Thị Huệ Đức Xuân 1993 Phêrô Hóa  Anna Bình
  Đạt giỏi 74 em          
30 Anna  Đậu thị Thu Tân Lộc 1993 Gioan Thái An na Hoa
31 Phêrô Nguyễn Văn Bình Đức Xuân 1987 Phêrô Xuân   Anna Châu
32 Maria Hoàng thị  Đoài Mai Lĩnh 1992 Giuse Bình(Qđ) Têrêxa Chắt
33 Maria Nguyễn Thị Hiền Tân Lộc 1987 Gioan Khấn Têrêxa Thái
34 Matta Lê Thị  Mây Yên Trạch 1992 Giuse Phú Maria Lành
35 Maria Nguyễn Thị Oanh Đức Xuân 1992 Phêrô Quế  Maria Trí
36 Antôn Nguyễn văn Tiến Tân Lộc 1990 Lôsenxô Minh Anna Bính
37 Giuse Nguyễn ngọc Dương Tân Lộc 1991 Giuse Hậu Anna Huyền
38 Anna Nguyễn Thị  Yên Trạch 1993 Giuse Khương Anna Cát
39 Anna Nguyễn Thị  Yên Trạch 1991 Giuse Vỹ (QĐ) Anna Phú
40 Têrêxa Nguyễn Thị Tân Lộc 1992 Phêrô: Liệu Anna: Hợp
41 Anna Nguyễn Thị  Ngọc Yên Trạch 1994 Phaolô Phương  Maria Lan
42 Giuse Hoàng văn Tiến Tân Lộc 1986 Giuse Quy Anna Hội
43 Phaolô Nguyễn Đình Trọng Yên Trạch 1993 Phaolô Anh Phêrô Ngà
44 Anna Trần Thị Chung Mai Lĩnh 1991 JB: Long Anna: Phương
45 Gioan Hoàng Công Sen Đức Xuân 1986 Gioan Hai Anna Thiện
46 Giuse Nguyễn văn  Tân Lộc 1994 Giuse Cậy Maria Ngọc
47 Phê rô Nguyễn văn Cao Mai Lĩnh 1989 Luxia: Lý
48 Antôn Nguyễn văn Điệp Mai Lĩnh 1990 Antôn Thưởng Maria Long
49 Giuse Nguyễn Sinh  Hoàng Yên Trạch 1992 Giuse Cung Maria Tần
50 Antôn Nguyễn Đình Khôi Mai Lĩnh 1976 Giuse Huy Antôn Vinh
51 Pet: Hoàng Đức  Thạch Mai Lĩnh 1994 Pet: Phương Têrêxa: Hạnh
52 Gioan Nguyễn văn Tuấn Tân Phong 1984 Gioan Sinh Maria Thuận
53 Antôn Nguyễn Anh Tân Lộc 1994 Giuse Chín Anna Hoa
54 Anna Ng. thị Kim Nhung Mai Lĩnh 1993 Giuse Cường Têrêxa Huệ
55 Phêrô Trần Đình  Thọ Mai Lĩnh 1987 Phêrô Khang Têrêxa Trinh
56 Maria Nguyễn Thị  Yên Trạch 1993 Giuse Loan Maria Nhi
57 Giuse Nguyễn Anh  Yên Trạch 1993 Fx Nhiên Anna Nga
58 Têrêxa Nguyễn thị  Đức Xuân 1992 Phêrô Cát Têrêxa Thư
59 Têrêxa Ng. thị  Thùy Dung Tân Lộc 1994 Giuse Hải Luxia Ý
60 Giuse Ng . Xuân. Lộc Đức Xuân 1987 Phêrô Phượng Anna Báu
61 Phêrô Nguyễn Trung Tân Lộc 1990 Phêrô Thành Luxia Công(QD)
62 Têrêxa Nguyễn Thị Đức Xuân 1991 Phêrô Dung  Têrêxa Khoa
63 Giuse: Trần Văn  Hùng Mai Lĩnh 1993 Têrêxa: Hiên
64 Têrêxa Phạm Thị Thi Đức Xuân 1992 Antôn Trinh  Anna Lương
65 Giuse Phạm văn  Cường Tân Lộc 1989 …….Kính (Qđ) Anna Liên
66 Anna: Nguyễn Thị Duyệt Mai Lĩnh 1994 Anna: Tuấn
67 Têrêxa Hoàng Thị Hường Mai Lĩnh 1994 Têrêxa: Chắt
68 Maria Hoàng Thị Kim  Liên Yên Trạch 1990 Giuse Nghiêm Maria Mến
69 Maria Hoàng Thị  Yên Trạch 1993 Giuse Chế Têrêxa Tin
70 Phalo Nguyễn Văn Tiến Đức Xuân 1990 Phêrô Trị  Anna Sinh
71 Giuse Nguyễn văn Tiến Tân Lộc 1985 Giuse Quý Maria Long
72 Phêrô Nguyễn Hữu Hợp Tân Lộc 1991 Phêrô Tâm (Qđ) Maria Nguồn
73 Mdlêna Phùng Thị minh  Phượng Yên Trạch 1994 J.B Tài Madalêna Hào
74 Anna Võ Thị Sương Đức Xuân 1992 Antôn Dương Anna Hương
75 Têrêxa Nguyễn Thị Trang Đức Xuân 1989 Phêrô Cát     Têrêxa Thư
76 Têrêxa Nguyễn Thị  Hằng Mai Lĩnh 1994 Têrêxa: Lài
77 Luxia Nguyễn Thị  Phương Yên Trạch 1993 Giuse Thay Têrêxa Minh
78 Giuse Trần văn  Tiến Tân Lộc 1986 Phêrô Thảo Anna Mận
79 Phêrô Nguyễn Văn An Đức Xuân 1992 Phêrô Tám  Anna Khánh
80 Anna  Nguyễn Thị  Chung Yên Trạch 1993 Phaolô Phong (QĐ) Anna Hương
81 Maria Phạm Thị  Hằng Yên Trạch 1993 Giuse Thận Maria năm
82 Giuse Nguyễn Đình  Hướng Yên Trạch 1993 Giuse Yên Madalêna Hoa
83 Maria Nguyễn Thị Lan Mai Lĩnh 1994 Phaolô: Thưởng Maria: Long
84 Giuse Lê Văn  Luân Yên Trạch 1990 Giuse Phú Maria Lành
85 Têrêxa Trần Thị  Thảo Mai Lĩnh 1994 Anna: Niên
86 Maria Trần thị Cúc Tân Lộc 1991 Phêrô Thuận Maria Liên
87 Anna Hoàng thị Mai Lĩnh 1991 Gioan Thân Anna Thịnh
88 Maria: Nguyễn Thị  Hương Mai Lĩnh 1994 Antôn: Hiền Têrêxa: Kiều
89 Maria Hoàng thị Thu Mai Lĩnh 1993 ……………Qđ Anna Bình
90 Têrêxa Nguyễn thị  Bình Yên Trạch 1993 Phêrô Công Mgalita Danh
91 Giuse: Nguyễn Tú  Cầu Mai Lĩnh 1983 Giuse: Đường QĐ   
92 Têresa Trần Trần Thị Hảo Tân Lộc 1984 Phêrô Chín Têrêxa Phương
93 Giuse Nguyễn Văn  Nhơn Yên Trạch 1994 Giuse Dũng Anna Hiền
94 Maria Nguyễn Thị  Thảo Yên Trạch 1993 J.B Tin Maria Khuyên
95 Têrêxa Nguyễn thị  Vân Tân Lộc 1994 Giuse Văn Têrêxa Hoàn
96 Antôn Phạm Thành Vinh Đức Xuân 1991 Antôn Điệp Maria Bảy
97 Anna Hoàng Thị  Hiên Yên Trạch 1992 Giuse Láng Anna Nhân
98 Maria Trần Thị  Hoa Mai Mai Lĩnh 1991 Pet: Thiện Anna: Chính
99 Anna Nguyễn thị Trang Đức Xuân 1993 Antôn Trí Têrêxa Thanh
100 Maria Trần Thị Bông Mai Lĩnh 1992 Phêrô : Hoa Maria : phúc 
101 Têrêxa: Phạm Thị Thu Hiền Mai Lĩnh 1994 Pet: Hương Xêxilia: Tâm
102 Anna: Trần Thị Hường Mai Lĩnh 1993 Anphongxô: Hoa Xêxilia: Lập
103 Maria Trần thị Quyên Tân Lộc 1994 Phêrô Thành Maria Tâm
  Đạt xuất sắc 14 em          
104 Têrêxa Võ Thị  Loan Yên Trạch 1993 Phaolô Thìn Matta Nhường
105 Maria Nguyễn Thị  Thủy Yên Trạch 1992 Phaolô Dùng Têrêxa Thạch
106 Têrêxa Nguyễn Thị Tuyết Yên Trạch 1990 Phaolô Anh Têrêxa Ngà
107 Maria Trần thị Kim Liên Tân Lộc 1993 Phêrô Thủy Maria Lý
108 Phaolô Phùng Đức  Thạch Yên Trạch 1994 Phaolô Hân Anna Lành
109 Giuse Nguyễn Hải Uyên Yên Trạch 1985 Giuse Liên (QĐ) Luxia Quế
110 Anna Nguyễn Thị  Xuyên Yên Trạch 1993 Giuse Điều Anna Nhung
111 Gioan Nguyễn văn  Hoàng Tân Lộc 1994 Gioan Bình Maria Phúc
112 Augutinô Nguyễn văn  Tác Bến Đén 1992 Augutinô Hiếu Anna Loan
113 Têrêxa Đậu thị  Thảo Tân Lộc 1993 Phêrô Đình Maria  Ngọc
114 Anna Trần thị Thủy Tân Lộc 1988 Giuse Lợi AnnaMt Xuân
115 Maria Nguyễn Thị Chính Đức Xuân 1994 Phêrô Sơn  Luxia Mai
116 Giuse Nguyễn Văn Lâu Tân Lộc 1993 Giuse Hòa Maria Quyền
117 Maria Hoàng thị Xuân Mai Lĩnh 1985 Antôn Sửu Maria Nữ
             
        BAN ĐH GIÁO LÝ  

Tác giả bài viết: PV Giáo xứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Pin It

Gửi phản hồi