THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 102

THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 102
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 4, 1 – 13)
 
              Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa  ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
 
          Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
 
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
           
Đó là lời Chúa. 
 

 

TÌM BÀI

MIC. CAO DANH VIỆN
HỒNG ÂN MÙA CHAY 
 
Lm. VĨNH TIẾN
CÁM DỖ 
 
VINCENT KHÁNH TRẦN
SÁM HỐI 
 
CÁT VÀNG
GIÊ-SU HIỂN THẮNG 
HOA NGƯỜI 
TÍM MÙA THỜI CƠ 
 
HỒ GIANG A
VÀO SA MẠC 
ƯỚC GÌ 
 
Lm. KHUẤT DŨNG
MÙA CHAY THÁNH 
CÁM DỖ 
NĂM ĐỨC TIN 
 
HƯƠNG NAM
ĐỜI CON, HẠT BỤI 
TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI 
 
TỪ THANH HÀ
THỬ THÁCH 
 
GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG
BA NGUỒN THẦN LỰC 
SONG LAM
TRỞ VỀ 
THAY ÁO 
 
BA CHUÔNG
VÀO CHAY VỚI CHÚA 
Ý CHÚA 
 
ĐỖ VĂN
HUY HOÀNG DANH CHA 
TỎ  MÌNH 
 
THẾ KIÊN DOMINIC
CHƯỚC CÁM DỖ 
SốNG ĐẠO MÙA CHAY –TUẦN THÁNH 
 
PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
CHAY TỊNH 
 
PAUL NGUYỄN MINH THÔNG
CHÚA CHỊU CÁM DỖ 
 
HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
GẮNG HỌC THẦY 
THEO THẦY thơ họa TTH 
 
THANH HƯƠNG 
THỔN THỨC 
TMT

MÙA QUÊN

KHÔNG BỖNG DƯNG

PHÚT LẮNG

PHÚT THƠ

 

Lm. VĨNH TIẾN
TIN MỪNG TRONG TUẦN 
***********************
 


 
HỒNG ÂN MÙA CHAY
 
Những cơn cám dỗ cuộc đời
Ẩn mình trong ánh rạng ngời nhân sinh
Mùa chay mời gọi an bình
Lắng lòng sống với Lời tình thiên thu
 
Thuở xưa chính Đức Giêsu
Bốn mươi ngày giữa hoang vu nguyện cầu
Tịnh chay kết hiệp nhiệm sâu
Dùng Lời Thiên Chúa phủ đầu Sa tan
 
Đây mùa Chay! Mùa hồng ân!
Thời gian thuận tiện con lần về Cha
Cho tim nẩy lộc đơm hoa
Cho tình triển nở Lời bao la tình
 
Mùa vàng xé áo lòng mình
Tím ơn hy vọng lung linh giao hòa
Mùa hồng giọt máu đồi hoa
Thắm ơn Cứu Độ, ngọc ngà Phục Sinh
 
Lạy Ơn Lời rất uy linh
Giúp con chay tịnh, dọn mình cho nên
Những cơn cám dỗ thấp hèn
Nhờ Lời con được thắng trên chính mình.
 
16-2-2013
Mic. Cao Danh Viện

 

 
 
 
 
 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (Lc 4, 1-13)
 
CÁM DỖ
 
Ngay sau phép rửa Gio-an
Chúa Giê-su đã ngập tràn thánh linh
Ngài vào hoang địa lặng thinh
Với Cha, hiệp ý hiệp tình ăn chay
Đói lòng, quỷ xuất hiện ngay
“Đá kìa! Hóa bánh ăn rày qua cơn”
Rồi quỳ gối lạy ta luôn
Sẽ được tất cả vinh quang thế trần
Sau cùng lên đỉnh đền vàng
Mà gieo mình xuống, ngươi càng vinh quang”
 
Giêsu đáp lại rõ ràng:
“Đừng nên thử thách quyền năng Chúa Trời
Hãy mau bái lạy, danh Người
Vinh quang Thiên Chúa cao vời tầng không”
 
 
Lm. Vĩnh Tiến
 
 
 
 
 

SÁM HỐI

Bốn mươi ngày tịnh chay đói khát
Quỷ khuyên Ngài biến đá thành cơm
Chúa phán đâu chỉ cần cơm
Lời Thiên Chúa dạy còn hơn bội phần
 
Những thành phố dưới chân Ông đó
Quỳ lạy tôi chúng nó thuộc Ông
Chúa phán duy nhất trong lòng
Kính thờ Thiên Chúa cậy trông trọn đời
 
Nếu Ông thật con Trời sai xuống
Nóc đền thờ nhảy xuống đất đi
Chúa phán sách đã chép ghi
Ngươi đừng thử thách Chúa ngươi làm gì
 
Chúa chiến thắng hướng đi ma quỷ
Dạy con người luôn biết thủy chung
Tôn thờ Thiên Chúa không cùng
Giữ điều răn Chúa hợp chung một lòng
 
Mùa chay đến hằng mong cải thiện
Xin Thánh Thần hiện diện trong tâm
Giúp con sửa đổi lỗi lầm
Ăn năn cầu nguyện an tâm vững lòng
 
Phàm là người ai không tội lỗi
Hãy quay về sám hối xin ân
Vì yêu Chúa đã xuống trần
Lòng thương xót Chúa hồng ân trọn đời
 
Vincent Khánh Trần
 

GIÊ-SU HIỂN THẮNG
Lc 4,1-13- CN I- MC C
 
Thiện thắng ác chiếu ngời chân lí
Dòng A-đam cương nghị giao tranh
Quỉ ma cám dỗ dối quanh
Giê-su hiển thắng vinh danh thiên triều.
 
Giục thỏa mãn mọi điều tức khắc
Táo E-va phản trắc não nề
Địa hoang dân trách Mô-sê
Đá hòn hóa bánh trò hề bẫy giương.
 
Đỉnh phú quí quỉ vương nhiễu nhũng
Duy Chúa Trời ân sủng đượm nhuần
Mộng quyền bá chủ vô luân
Hãy thờ Đức Chúa khiết thuần tin yêu.
 
Muốn là Chúa tự kiêu thách thức
Quỉ tấn công lãnh vực thần linh
Thúc tìm điều lạ gieo mình
Chúa là Thiên Chúa ngươi tin phục Người.
 
Dũng lực Chúa xuân tươi thiện chiến
Tin Thánh Kinh hi hiến lễ dâng
Khiêm cung sám hối canh tân
Vượt qua nhờ chính Thánh Thần sức thiêng.
 
Sống còn khát gạo tiền quyền lực
Xác hồn con vọng trực siêu nhiên
Đội trời đạp đất hướng thiên
Cùng Giê-su thắng sáng miền thánh ân.
 
Cát Vàng- 14/2/2013
 
                                      
 
HOA NGƯỜI
(Mt 6, 1-6)

Đây là lúc gieo mầm vĩnh cửu
Chiếc bình sành tích tựu hồng ân
Trăm năm bèo bọt phù vân
Con người tích tụ tinh thần Ba Ngôi
 
Mùa Chay thánh con ngồi chiêm nghiệm
Tro đầy đầu tẩm liệm tội nhơ
Hoa xuân hóa rác vài giờ
Hoa người hóa Chúa tình thơ nhiệm mầu
 
Ơn cứu độ thẳm sâu Ngài chọn
Lạy Chúa Trời nguồn ngọn đời con
Quản gia nhiệm vụ vuông tròn
Ăn chay bác ái sắt son nguyện cầu
 
Tin Mừng Chúa vang câu truyền giảng
Hi vọng vươn Lời sáng tim bừng
Người người mến Chúa tụng xưng
Tâm hồn thống hối phục hưng huy hoàng
 
Ôi kì diệu hoa hoang hiển thánh
Hạt bụi trần tỏa ánh thiêng linh
Xuất thân bởi Đấng quang vinh
Diễm kiều xác đất phục sinh khải hoàn
 
Giây hiện tại thiện toàn niêm ấn
Đóng cửa phòng hòa Đấng thấu tình
Chay kiêng chiêm nghiệm trung trinh
Hoa người thánh đức bình minh chiếu ngời
 
Cát Vàng- 14/2/2013
 
 
 
TÍM MÙA THỜI CƠ

 
Mùa Chay Thánh thời cơ ân sủng
Thức nguyện cầu chớp đúng thời cơ
Chúa Trời, ma quỉ giương cờ
Ki-tô hữu tỉnh chọn cờ Giê-su
 
Bẫy sự dữ ám trù muôn lối
Chúa tha con tội lỗi ngã sa
Thời cơ xấu xúi lòng tà
Thời cơ tốt giúp vượt qua khải hoàn
 
Trông cậy Chúa tân toan muôn điệu
Thú lợi danh thời biểu hồng trần
Con tin Chúa sống giữa Dân
Nguồn chân thiện mỹ thiên ân ngọt ngào
 
Sắc tím gọi con vào tình sử
Tím khiêm hiền phụ tử ngóng con
Tím hoang Cha xót gót mòn
Tím chung thủy rộn núi non con về
 
Tím sa mạc Chúa kề bên cạnh
Ngự tim con hiến thánh thời cơ
Bốn mươi ngày tịnh đơn sơ
Bốn mươi năm tĩnh phụng thờ Chúa Cha
 
Thần Khí Chúa dịu hòa thanh luyện
Xé lòng con hướng thiện ươm mơ
Tin yêu chớp đúng thời cơ
Tím Mùa Chay Thánh dệt thơ Thiên Đàng
 
Cát Vàng- 15/2/2013
 
 

 
VÀO SA MẠC
 
Cúi chào hồng phúc Cô Đơn
Cúi chào Hoang Địa tâm hồn vào chay
Cúi chào Sa Mạc cát bay
Cúi chào Phút Vắng giữa ngày xôn xao
 
Trong cô đơn, thấu ngọt ngào
Lời Tình nồng ấm trên cao xuống đời
Mênh mông hoang địa chơi vơi
Bước con cùng với bước Người bên nhau
Cuồng phong sa mạc rát đau
Con không cô lẻ nỗi sầu chia hai
Đẹp sao phút vắng muôn loài
Mình con với Chúa học bài khiêm nhu
 
Mùa Chay làm mới suy tư
Mùa Chay làm đẹp con người thần duyên
Mùa Chay chữa khỏi tật nguyền
Mùa Chay đổi mới niềm riêng lỗi thời
 
Vào sa mạc, không đơn côi
Có muôn ánh nắng tinh khôi cõi lòng
Hy sinh với Chúa nên công
Dẫu là buông bỏ cũng không tiếc gì
 
Bên Người, một khối tình si…
 
Ả Giang Hồ

 
ƯỚC GÌ

Ước gì em đen đi một chút
May ra hiểu được phận màu da
Ước gì em đớn đau một chút
May ra thấu được cõi phù hoa
 
Ước gì em xấu đi một chút
May ra thôi được thói khinh khi
Ước gì em nghèo đi một chút
May ra hiểu chữ nghĩa chữ nghì
 
Ước gì em thấp đi một chút
May ra thương kịp dưới chân mình
Ước gì em ngu ngơ một chút
May ra cảm được kiếp nhân sinh
 
Ước gì em thiếu ăn một chút
May ra hiểu được nghĩa sẻ chia
Ước gì em mất đi một chút
May ra nhỏ lệ những xa lìa
……
 
Mùa Chay từ bỏ đi một chút
Một chút phàm trần chẳng đáng chi
Lại được cho mình ơn đổi mới
Trong Thần Khí Chúa xinh bước đi
 
Mùa Chay khiêm nhu đi một chút
Thấy mình già cỗi với rong rêu
Để Chúa Thánh Thần làm trẻ lại
Phục hồi sinh lực với tình yêu
 
Mùa Chay hy sinh đi một chút
Cho người một chút rất riêng tư
Bác ái sẽ khơi nguồn phép lạ
Kho tàng muôn thưở trang thiên thư
 
Ả Giang Hồ

 
MÙA CHAY THÁNH
 
Mùa Chay Thánh trở về sám hối
Chúa giúp con biết lối ăn năn
Đức tin cậy mến rất cần
Vững vàng kiên cố thế trần cheo leo
 
Đừng lẫm lẫn chạy theo ảo mộng
Giữ luật điều được sống muôn đời
Làm lành lánh dữ gọi mời
Trở về với Chúa, Nước Trời tương lai
 
Miền Đất Hứa dành ai thông hiệp
Chúa thưởng phần công nghiệp vui mừng
Tâm hồn thanh sạch không ngừng
Thiên đàng rộn rã tưng bừng hỷ hoan
 
Biết bố thí trao ban trọn vẹn
Luôn gia tăng cầu nguyện thực hành
Chuyên cần sốt sắng tập tành
Hãm mình đền tội chân thành lòng ngay
 
Thật kín đáo ăn chay nên nhớ !
Chớ phô trương gõ mõ ngã ba
Chẳng cần khen ngợi tụng ca
Thông minh thấu suốt có Cha trên Trời
 
Nghe Lời Chúa gọi mời sám hối
Quyết lánh xa tội lỗi vấn vương
Công bình bác ái chính đường
Cho con vui bước khẩn trương trở về
 
Lm. Khuất Dũng sss

CÁM DỖ
Lc 4, 1-13
 
 
Từ muôn thuở Tình Yêu chan chứa
Đến tiệc mừng Lời Chúa Thần Lương
Gia tăng  sức lực phi thường
Chúa Lời Hằng Sống khôn cùng phán ra
 
Toàn thế giới vinh hoa thiên hạ
Chọn con đường thập giá dựng xây
Nước Trời hạnh phúc là đây !
Tôn thờ Thiên Chúa Ngài đầy quyền năng
 
Gieo mình xuống vinh quang phú qúy
Vâng, khiêm nhường theo ý Cha thôi
Chúng luôn khiêu khích kéo lôi
Mưu mô quỷ quyệt tới hồi rã tan
 
Nguồn  sức mạnh Thánh Thần cộng tác
Bốn mươi ngày hoang mạc khắc ghi
Gian nan thử thách xá chi
Hôm mai chiến thắng kiên trì danh thơm
 
Điều cần thiết hơn cơm bánh sống
Ơn siêu nhiên quan trọng, xin thưa !
Đừng đòi dấu lạ cho vừa
Trung thành tuyệt đối chẳng ưa nửa vời
 
Học Kinh Thánh suy Lời vàng ngọc
Hãy tránh xa lợi lộc hư không
Sống vui có Chúa quan phòng
Một niềm tín thác vào lòng xót thương
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
 

NĂM ĐỨC TIN
 
Dòng lịch sử hồng ân Năm thế kỷ
Sống hy sinh quảng đại công đức dầy
Mãi  đơm bông kết trái ngày hôm nay
Đà phát triển vươn cao lên toàn thắng
 
Bước theo Chúa dào dạt tâm trong sáng
Bỏ đăm mê mù quáng bao lỗi lầm
Lời tuyên xưng bày tỏ những quyết tâm
Hiến thân phục vụ hân hoan phơi phới
 
Cộng tác Chúa Thánh Thần ơn đổi mới
Luôn thực thi Giáo Hội lời ban hành
Biết trao dâng gắn bó và trung thành
Tình huynh đệ cảm thông một đức ái
 
Thiên, địa lợi, nhân hòa theo đúng ý
Một gia đình quản trị bớt gian nan
Một cộng đoàn giáo xứ sống bình an
Phúc âm hóa thi hành gương khiêm tốn
 
Trong thế giới cuồng say bao hỗn độn
Đầy bất công xáo trộn qúa lo âu
Thói đời thường cường lực ưa đối đầu
Nó phá hoại loại trừ nhau gậm nhấm
 
Dâng Quà Tặng Hôn Nhân tính sâu đậm
Thành cái nôi mái ấm cõi thiên đường
Một gia đình giữ luật đầy tình thương
Lòng hiếu thảo với Cha tình dào dạt
 
Việc giáo dục đức tin quyết thành đạt
Năng ươm trồng cơ hội hạt nảy mầm
Mọi gia đình xứ đạo hãy quan tâm
Nâng ý thức thanh niên biết vươn tới
Nguồn suối nước trong lành Chúa tưới gội
Ôi !  nhiệm mầu Giáo Hội sống hiệp thông
Một Đức tin tỏa sáng luôn khát mong
Phát triển trên cộng đồng toàn thế giới
Cầu nguyện Chúa không ngừng thay đổi mới
Năm Đức Tin Qùa Tặng Cha trên trời.
Lm. Khuất Dũng sss
( Suy niệm Lá Thư Mục Tử 09.2012 TGMSG )

 

 
ĐỜI CON, HẠT BỤI
 
Đời con hạt bụi mong manh
Chúa thương tác tạo cho thành hình dung
Vào đời, một cõi lao lung
Giang hồ phiêu bạt khắp cùng thế gian
 
Đời con hạt bụi ngỡ ngàng
Bay trong nắng gió vô vàn xinh tươi
Cũng có tuổi, cũng có thời
Có hồi héo úa có hồi mượt xanh
 
Đời con hạt bụi long lanh
Ánh hồng cứu chuộc thiên thanh rỡ ràng
Bay trong Trời Mới bình an
Đậu trong Đất Mới thư nhàn nghỉ yên
 
Đời con hạt bụi trinh nguyên
Không hề tan tác trong miền nhân sinh
Nhờ ơn Chúa đã đoái tình
Cho con hạt bụi phục sinh với Người
 
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Đời con hạt bụi tuyệt vời thiên thu
 
Hương Nam

 
 
TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI

 
Người tìm vào hoang địa
Nơi tịnh lắng tâm hồn
Gặp gỡ và suy tôn
Tình yêu Cha tuyệt đối
 
Vâng ý Cha, cứu rỗi
Cùng Cha yêu nhân loài
Không thể nào đổi thay
Dẫu trăm ngàn thử thách
 
Lời Cha là Sự Thật
Là lương thực trường sinh
Giang sơn Cha hữu tình
Đây Trời mới, Đất mới
 
Đường Tin Yêu diệu vợi
Soi bước bởi Thánh Linh
Nơi hoang địa một mình
Hành trình không cô lẻ
 
Xin tôn vinh trọng thể
Thiên ý Cha cao vời
Duy chỉ mình Ngài thôi
Muôn đời Con ca tụng
 
Bao tà lực ấp úng
Trước quyền năng vô biên
Vì Con ngoan, Con hiền
Chịu làm Chiên sát tế
 
Xin tôn vinh trọng thể
Tình yêu Chúa Ngôi Hai…
 
Hương Nam

 
THỬ THÁCH
( Lc 4, 1-13 )
Sau nhiều ngày nghỉ nơi hoang địa
Suy niệm về ý nghĩa phận mình
Trở về sống giữa nhân sinh
Gặp ngay quỷ sứ rập rình rủ rê
 
Tưởng Ngài đói đến tê luôn bụng
Nói đá kia biến chúng mà ăn
Có lời thôi đã ghi rằng :
Bánh cơm đầu phải thứ hằng sống đâu
 
Trước nguy nga của lầu thành thánh
Thảy đây là sức mạnh biếu ông
Nếu như nhất trí phục tòng
Giao cho cai quản trông nom mọi điều
 
Chớ nói nhảm và liều đấy nhé
Hãy mở tai Ta kể nhớ nè
Duy một Thiên Chúa thôi nhe
Nhà ngươi quỳ xuống và nghe lời Người:
 
Phải tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa
Hết thảy kia là của Người đa
Và đừng lý sự ba hoa
Khi không lại dám bảo là của ngươi
 
Không nói nữa, nhiều lời đã chép
Quả khó xô đè bẹp được Ta
Sách ghi thật rõ ràng là :
Thiên thần nâng đỡ giúp qua nạn này
 
Thiên Chúa, đấng cao dày chí ái
Hãy cho con đến bái thờ Người
Dù rằng chẳng có chi nơi
Chỉ xin nhận được một lời thứ tha
 
Từ Thanh Hà, 02-07-2013

BA NGUỒN THẦN LỰC
 
Được đầy Thánh Thần chở che
Chúa vào sa mạc lắng nghe Cha truyền
Bốn mươi ngày rất tinh nguyên
Ăn chay cầu nguyện nhiệm huyền với Cha
Thấy Người đói, lũ quỷ ma
Xui càn giục bậy may ra Người lầm
“Nếu ông con Chúa cao thâm
Đá truyền thành bánh xứng tầm cao sang”
Chúa rằng: “Người sống mọi đàng
Đâu vì cơm bánh, nhờ mang Lời Trời”
Quỷ đem Chúa chỗ cao vời
Cho xem phú quý rạng ngời thế gian:
“Lạy tôi, tôi ban thả giàn”
Chúa rằng: “Thiên Chúa cao ngàn của ngươi
Ngươi thờ ngươi lạy chính Người”
Đền thờ Quỷ lại mang Người nóc cao:
“Gieo mình xuống dưới đi nào
Nếu Ông, con Chúa ngọt ngào bài sai
Thiên Thần sẽ đỡ gót hài”
Nhưng Giê-su quở: “Dông dài điêu ngoa
Ngươi đừng thử thách Thiên Tòa”
Chua cay Quỷ lẩn nhạt nhòa ước mơ
 
Chúa còn bị Quỷ thừa cơ
Phương chi con cái ơ hờ khinh khi
Sa cơ cám dỗ tức thì!
Hãy noi gương Chúa nhu mì kiên trung
“Lời Chúa” khí cụ uy hùng
“Ăn chay” khiên đỡ ung dung trọn đời
“Nguyện cầu” sức mạnh từ Trời
Quỷ ma chết khiếp tứ thời lánh xa
Ba nguồn thần lực sâu xa
Bình an vững chí hoan ca đường về
 
Giu-se Nguyễn Văn Sướng

TRỞ VỀ
(CN I Mùa Chay C, Lc 4, 1-13)
 
Chúa đã dẫn đưa con
Vào sa mạc cuộc đời
Giữa dòng đời trôi nổi
Trăm lối biết về đâu?
 
Cuộc sống ôi muôn màu
Đua chen và mời mọc
Tiếng cười xen tiếng khóc
Hạnh phúc lẫn đau thương
 
Bao cám dỗ vô thường
Đã làm con nghiêng ngã
Bao phen đời vật vả
Vì gánh nặng hư danh
 
Hạnh phúc chỉ mong manh
Sao con mãi đi tìm
Trong cõi đời phù sinh
Hững hờ ân tình Chúa
 
Tình Ngài thì muôn thưở
Luôn dành trọn cho con
Dù tàn úa héo hon
Dù đắng cay mỏi mòn
Ngài vẫn dìu chân bước…
Chúa ơi, cho con biết
Tìm Chúa giữa cuộc đời
Không ngã sa đổi dời
Ham lợi danh trần thế
Dù muôn ngàn dâu bể
Dù từ bỏ, tái tê
Dù đớn đau, chẳng nề
 
Quyết tâm về với Chúa!
 
Song Lam, 15/2/2013

 
THAY ÁO

Mùa xuân ơi, chưa kịp khoe áo mới
Gió mơn man lộc biếc nụ xuân sang
Hoa khoe sắc tỏa hương tình nồng thắm
Nắng ngập tràn nhuộm ấm cõi nhân gian…
 
Mùa Chay về… làm xuân thay áo mới
Chiều giáo đường màu tím biếc lên ngôi
Mùa sám hối đưa ta về bến đợi
Trong lặng thầm thương nhớ vẫn đầy vơi
 
Rồi một ngày xuân lại khoe áo mới
Gió xuân về biêng biếc nụ hồng ân
Cả đất trời như tự suối trong ngần
Thiên Đường Xuân thắm gội cả nhân gian
 
Song Lam, Chiều Lễ Tro 2013
                                            
 
 

 
VÀO CHAY VỚI CHÚA
 
Con Thiên Chúa đầy quyền năng, có thể
Làm cho đá kia thành bánh thành cơm
Nhưng Người sống không chỉ nhờ cơm bánh
Mà sống bằng Lời Thiên Chúa truyền ban
 
Con Thiên Chúa với Cha, và Thánh Thần
Đáng chúc tụng! Vinh quang Người muôn thủa
Muôn dân nước thảy đều thờ lạy Chúa
Chỉ một mình Người trên mọi sự thế gian
 
Cha yêu Con yêu thắm thiết vô vàn
Con ra đi, ánh Thánh Thần soi bước
Muôn thiên thần phù trợ con đi trước
Vững chân con trên muôn nẻo hành trình
 
Xin cho con trong cuộc sống đức tin
Yêu mến Chúa trên mọi điều trần thế
Chỉ tình yêu mới giúp con có thể
Thắng ba thù, thắng cám dỗ đời con
 
Đức Giê-su vào hoang địa cô đơn
Có Chúa Cha, Thánh Thần luôn nâng đỡ
Vào Mùa Chay, con quyết lòng từ bỏ
Chỉ còn tin còn yêu mến Chúa luôn
 
Ba Chuông
 
 
 
 
Ý CHÚA
 
 
Ý Chúa lương thực nuôi hồn
Lời Ngài hướng đạo bước con trên đời
Một mình mà chẳng đơn côi
Bên con luôn có Ba Ngôi đồng hành
 
Bao cơn cám dỗ chòng chành
Mấy phen điên đảo dữ lành bất phân
Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần
Giúp con thắng vượt Satan ác thù
 
Xưa hoang địa, Chúa Giê-su
Không màng của cải hư phù trần gian
Vì yêu chỉ muốn chu toàn
Ý Cha trên cả giang san đời này
 
Đời con xin nguyện từ nay
Vào mùa Chay Thánh đổi thay lòng người
Xác hồn trong trắng tinh khôi
Tiến dâng Thiên Chúa cuộc đời tin yêu
 
Dẫu cho cay đắng tiêu điều
Vẫn câu chung thủy những chiều hy sinh
Con xin buông bỏ chính mình
Vác cây Thập Tự ân tình trời cao….
 
Ba Chuông
 
                           
 
                      
 
HUY HOÀNG DANH CHA
(Mc 1, 12- 15 ) Cn1 Mc
 
Chúa vào hoang địa một mình
Ma quỷ cám dỗ, cực hình khổ thân!
Vững lòng tin ở Thánh Thần
Vinh hoa, phú quý… thiện nhân đâu màng!
Cơm bánh rồi có ngày tàn
Còn Lời Hằng Sống – bình an vĩnh hằng
Phải tôn thờ Đấng Toàn Năng
Vì Người là Chúa – ai bằng được đâu !
Trước ngai, thiên hạ cúi đầu
Ngợi ca, chúc tụng: Nhiệm mầu cao quang
Quỷ lui, thần thánh ca vang
Thời kỳ đã mãn, huy hoàng danh Cha
 
Đỗ Văn

 
TỎ  MÌNH
CN 1 MC, Mc 1, 12-15
 
Phép Rửa chịu xong, đến cực hình
Vào nơi hoang địa sống hy sinh
Sa-tan cám dỗ muôn nghìn chước
Quỷ dữ trêu ngươi vạn bất bình
Danh lợi, giầu sang: không chuyển đổi
Quyền uy, tước vị: chẳng rung rinh
Thiên thần sai đến quỳ cung bái
Con Chúa quyền năng đã tỏ mình
 
Đỗ Văn
 
 

 
 
CHƯỚC CÁM DỖ 
(Suy niệm từ Tin Mừng Lc 4.1-13)  
 
Tin mừng chép: Chúa vào vùng hoang địa
Do Thánh Linh bảo vệ và đưa đi
Bốn mươi ngày chẳng ăn uống thức gì
Chịu ma quỉ bày đủ phương cám dỗ…
 
Chúa chiến thắng, ma quỉ đành thúc thủ
Mầu nhiệm này, Chúa dạy bảo chúng ta
Trước mưu mô xảo quyệt bọn quỉ ma
Phải cậy sức Thánh Linh mới thắng được
 
Kinh chủ nhật, cải tội bảy mối ta đọc
Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh
Nhắc nhở ta thường xuyên đủ đấu tranh
Với chước mốc ranh khôn quân thù địch…
 
Cũng phải nhớ:  tính tò mò kích thích
Rất hiểm nguy trước cám dỗ quỉ ma
Hãy dốc lòng, cương quyết tránh cho xa
Không bén mảng chi tới vùng đất nó…
 
Th. K. Dominic
 
 
 
 
SỐNG ĐẠO MÙA CHAY –TUẦN THÁNH

 
Hãm mình 
 
Ăn chay không phạt xác
Ăn chay dưỡng linh hồn
Tính mê và nết xấu
Quyết chí đem đi chôn…
 
Đền tội 
 
Chúa tha tội con rồi
Con vui mừng cảm mến
Việc đền tội diễn tiến
Chúa thêm sức, Chúa ôi!
 
Rước lá 
 
Rước lá tung hô Chúa
Tiếp tục theo chân Ngài
Hết chặng đường chông gai 
Cảm nghiệm tình yêu Chúa
 
Trước khi vào chịu nạn 
 
Vườn Giết-si-ma-ni
Nhận mồ hôi, máu Chúa
Trào ra khi lộ rõ
Tội loài người gớm ghê…
 
Thứ Năm tuần Thánh
 
Giơ chân cho Chúa rửa
Nước mắt nhỏ long tong
Đưa tay nhận rượu bánh
Lửa mến rực trong lòng
 
Truyền Chức Thánh 
 
Chính trong bữa Tiệc ly
Chúa loan Truyền Chức Thánh
Rằng: Nghi Lễ Bẻ Bánh
Các con sẽ thực thi…
 
Chúa giải tội 
 
Chúa Ki-tô ngự giữa
Hai kẻ trộm hai bên
Trộm dữ chê bai Chúa
Trộm lành xưng đức Tin
Chúa ghé mắt bên phải
Phán ra lời tha tội
Và ban phúc trường sinh…
Ôi Chúa rất nhân lành!
 
Chúa khát 
 
Ngước nhìn lên Thánh Giá
Chúa đang chịu cực hình
Con nghe lời Chúa phán:
 “Ta khát hồn sinh linh”
 
Biểu tượng ơn Cứu Đô 
 
Tim Con bị đâm thâu
Tim Mẹ ủ rầu rầu
Máu rơi hoà nước mắt
Gioan ướt mái đầu… 
 
Thế Kiên Dominic  
 
 
 
 
 
CHAY TỊNH
 
Chay tịnh bốn mươi ngày đêm
Lòng Chúa cảm thấy hơi thèm cái ăn
Sa-tan tiến lại khuyên răn
“Hóa đá thành bánh mà ăn đỡ lòng”
Người liền bảo thẳng nó rằng
“Sống đâu chỉ bánh! Còn bằng Lời Cha”
Đưa Người lên đỉnh núi xa
Chỉ Người thấy cả vinh hoa thế trần
Nghênh ngang chúng bảo Người rằng
“Lạy tôi, tôi sẽ cho toàn thế gian”
Người liền quở trách Sa-tan
 “Muôn dân sụp lạy Thiên Hoàng, Cha Ta”
Chúng lại đưa Người đi ra
Đặt lên trên đỉnh tháp cao đền thờ
Chúng bảo Người ngay bây giờ
Hãy gieo mình xuống vẫn là bình thân
“Có Lời: Chúa phái thiên thần
Đỡ Người cho khỏi vấp chân té nhào
 Hỡi loài quỷ dữ tự cao
Đừng thử thách Chúa muôn loài, quyền năng”
Ra tay cám dỗ không thành
Sa tan thất bại nên đành rút lui
 
Chúng con tro bụi giữa đời
Nhờ Chúa tạo dựng nên người thế gian
Tội tình nguyên tổ trót mang
Bao nhiêu cám dỗ lan tràn bốn bên
Cứ nghiêng qua phía đớn hèn
Tiền tài danh vọng bon chen dục tình.
Làm cho bại hoại thân mình
Quên đi lời dạy chí tình Ngài rao
Kiêu ngạo tự đại tự cao
Ham ăn tham nhũng biết bao tội tình
Mùa chay suy xét lại mình
Ăn năn chừa tội ích mình hại nhân
Thương người như thể thương thân
Nhường cơm xẻ áo rách lành giúp nhau
Biết chia sẻ nỗi đớn đau
Dựng xây cuộc sống xanh màu thương yêu
 
 
Yếu lòng có lúc lạc xiêu
Vào đường tội lỗi một chiều nào hay
Quay đầu hỏi lại lòng này
Vào tòa giải tội trình bày với Cha
Cha lành Ngài sẽ giúp ta
Bỏ đàng tội lỗi bước qua đàng lành
Mấy lời thô thiển chân thành
Dâng về Thiên Chúa tấm lòng ăn năn
 
Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên
 

 

CHÚA CHỊU CÁM DỖ
 
(Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc. 4, 1-13)
 
Thánh Thần đưa Chúa vào hoang địa
Nơi đây Người kết hợp cùng Cha
Từ bình minh đến lúc chiều tà
Không một bóng người ngoài quỷ ma
 
Đất là giường nệm; đá kê đầu
Ăn chay cầu nguyện suốt đêm thâu
Gian nan đói khát nào ai rõ
Vì thương nhân loại gánh âu sầu
 
Nhân cơ hội quỷ đến thưa Người
Nếu ngươi quả thực con Thiên Chúa
Đá nầy hãy biến bánh cho ngươi
Ta mới tin là con của Người
 
Người đáp: có lời ghi chép rằng
Người ta sống chẳng nhờ cơm bánh
Nhưng bởi từ lời Chúa phán ra
Nó đưa Con Chúa lên nơi xa
 
Chỉ Người xem các nước thiên hạ
Bảo quỳ lạy nó sẽ trao cho
Cai trị trên ngai vàng ấm no
Chúa liền phán có lời ban cho
 
Chính Chúa là ngươi phải phụng thờ
Ngươi phải sấp mình thờ lạy Chúa
Quỷ đem Người tận nóc chơ vơ
Xúi Người gieo xuống chân đền thờ
 
Thiên sứ sẽ giơ tay đỡ nâng
Kẻo ngươi khỏi vấp ngã sa chân
Con Chúa nó còn  theo cám dỗ
Phương chi buông lỏng kẻ phàm dân
 
Paul Nguyễn Minh Thông
 
 
 

GẮNG HỌC THẦY
Lễ Tro kỷ niệm bốn mươi ngày
Ma quỷ theo chân cám dỗ Thầy
Lợi dụng đói lòng cần thỏa mãn
Đố làm thành bánh thế ăn thay
Tiếp đem quyền lực ra khoe dụ
Thách té thiên thần đỡ khỏi trầy
Sách thánh làu thông dằn mặt địch
Kẻ thù thất bại phải chuồn ngay!
 
Kẻ thù thất bại phải chuồn ngay
Trải nghiệp noi gương gắng học Thầy
Sách thánh đua nhau nghiên cứu kỹ
Tin Mừng suy niệm chẳng nên chầy
Phòng khi đối đáp tiên tri giả
Dư sức tranh tài giáo hữu hay
Thần khí Cha ban luôn trợ giúp
Cho con thừa tự tuyệt vời thay!
 
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh TườngLễ Tro 2013

THEO THẦY
Họa nương vận
 
Chuẩn bị Hi Sinh bốn chục ngày
Con đường cứu rỗi sẽ do Thầy
Đói no chẳng quản, ôi cao trọng !
Quyền lực không ham, tốt đẹp thay !
Cứ tưởng Con Người sa cám dỗ
Đâu ngờ Thiên sứ đỡ không trầy
Dễ chi dụ được Chiên Thiên Chúa
Quỷ với mặt trơ tháo chạy ngay
 
Quỷ với mặt trơ tháo chạy ngay
Cho con kiên vững buớc theo Thầy
Tin Mừng đón nhận không khoan nhượng
Ân sủng xin ban chẳng để chầy
Hầu giữ tinh thần cho thật vững
Và suy ý Chúa hiểu sâu hay
Tránh xa sai trái trong đời sống
Để được gần Cha, hạnh phúc thay !
 
Từ Thanh Hà, 02-13-2013

 
 
 
THỔN THỨC
 
Cuộc sống bây giờ như đang hóa đá
Satan cần chi thách thức nhọc công
Bởi còn ai tin có hắn trong lòng
Cứ đắm say đời xa hoa hưởng thụ
 
Cuộc sống bây giờ bao nhiêu cho đủ      
Mọi người mặc nhiên ai chẳng cần ai
Không nhận ra tội, chẳng biết mình sai
Xa cách dần đời nguyện cầu sám hối
 
Cuộc sống giờ nhịp thoi đưa cũng vội
Phút thanh tịnh mai một giữa thời gian
Người tranh nhau tỏ cao thấp sang hèn
Còn có chi cho Satan cám dỗ?
 
Cuộc sống lên quá cao rồi sẽ đổ
Vùi theo mộng phù hoa, đá hóa cơm
Thành bụi tro lòng tự mãn căm hờn
Chỉ còn lại… niềm tin luôn thổn thức
 
    16-2-2013, Thanh Hương
 

 

MÙA QUÊN

 
Mùa Chay hay mùa quên?
Mùa quên ngôi cao, nhớ đời dưới thấp,
Quên điện ngọc xuống tận cùng cõi đất
Quên chức quyền, thương lưng nắng mồ hôi
Quên mình đi để nhớ đến người
Quên cô đơn, thương ai hiu quạnh
Quên rét buốt, cảm người giá lạnh
Quên ưu phiền, tưởng kẻ thương đau
Quên công danh, nhớ kiếp bụi sầu
Quên sự nghiệp, qua cầu gửi lại
Quên thời gian, dừng chân mê mải
Quên không gian, một chỗ lặng thầm
 
 
 
 
Quên xác thân, khao khát hồi tâm
Quên cõi đất, vọng trời vĩnh cửu
Quên phù vinh, ước gì hằng hữu
Quên niềm đau, nhớ mãi niềm vui

Làm sao cho tôi quên những ngậm ngùi
Như chiếc lá vẫn vô tình rụng xuống
Trái tim yêu là quên đi ước muốn…
cho riêng mình, nhưng ước muốn cho ai
Làm sao cho tôi quên những đêm dài
Để nhớ một bình minh đang ló dạng
Trái tim yêu là quên đi thời hạn…
Mà cứ yêu yêu mãi chẳng hề phai
Làm sao cho tôi quên chốn tuyền đài
Lòng tưởng vọng lối thiên thai rộng mở
Trái tim yêu sẽ không còn bỡ ngỡ
Bởi một đời tôi đã sống cho trần ai
Ai đã quên cảnh bồng lai, nhớ chín tầng địa ngục
Quên cung ngà điện ngọc, nhớ lều du mục xa xôi
Quên thiên hồng nhan, nhớ phận bạc nổi trôi
Quên sắc thánh hương, nhớ thương đời bụi cát?
Mùa quên ơi! hành hương hay phiêu bạt?
Một đời người, xin trọn một mùa quên
 

 
 
 
KHÔNG BỖNG DƯNG

Không bỗng dưng
bên em
có Anh
không bỗng dưng lời ru ngọt dỗ dành
cho em một sớm thiên thanh
cất đi nỗi thẹn thùng quá khứ
không bỗng dưng
cánh phù vân làm nên lịch sử
hạt bụi vô danh nên tên tuổi đời đời
không bỗng dưng
em có một chỗ bình yên trong lòng trời
ngoảnh nhìn thiên địa xa vô cùng vô tận
không bỗng dưng
hạt lệ sầu sáng màu lên hạt nắng
trái trầm luân thơm hương ngọt nghìn thu
không bỗng dưng
em tắt thở lâu rồi
thay nhịp đập bằng khí thiêng bất diệt

Không bỗng dưng em biết
Nhưng vì tình yêu Anh
“Yêu nên nỗi” tan tành
tan trong em trần tục
Ôi! Tình Yêu Anh
Làm trái tim em thổn thức
Em không thể vô tình
Nhưng chẳng dám ngước nhìn lên
Môi hôn – Anh đang cúi xuống
Trên trần tục đời em
Tuyết Mai Texas

 

PHÚT LẮNG


Hãy cứ để Sương mai rơi, đậu xuống
Trên cánh nhung đời, một giọt hồng ân
Cho nắng lên hoa lá đẹp vô ngần
Thân lữ khách nhuốm màu Chân Thiện Mỹ
Có đâu là một tình yêu vô ý
Bỗng mừng rơn tế nhị cả không gian
Ôm hôn nhau giữa vô vị vô vàn
Nụ thánh đức tặng cõi phàm ngây dại
Hãy cứ để Mây vàng xuân con gái
Phủ tròn vòng che kín trái vô duyên
Chừng thức ơi ngậm lại những ưu phiền
Cho quả ngọt giữa miền cay đắng lắm
Có đâu là một tình yêu lạ lẫm
Giữa trần gian cô vắng khúc yêu đương
Trao cho nhau gói phận số kiên cường
Mới hiểu được tình thương là tận hiến
Hãy cứ để nỗi lòng ai lúng liếng
Chút Gió yêu sinh khí của trời cao
Mà tưởng như cơn ác mộng mưa rào
Say với đắm quay cuồng hương tình ái
Có đâu là một bình yên thư thái
Để mà yêu bóp nát trái tim mình
Cho ra ngoài lồng ngực kiếp nhân sinh
Máu và nước, tận tình mà chưa thỏa
Nhiệm mầu ơi sao là Sương Mây Gió
Mà không là chút tơ tưởng nguyên sinh
Cho tôi xin ấm lại cõi lòng mình
Muôn ý tứ tái sinh nguồn tình ái
Sẽ muôn đời lời tôi ca vang mãi
Trái tim Người làm ngây ngái lòng tôi
Dẫu có đi xa cũng sẽ bồi hồi
Phút lắng lặng nghe Trời thương để ý
Tuyết Mai Texas, 02-6-2012

 

PHÚT THƠ

Có những phút lắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu đau thương đã đầy hay niềm vui bỗng vơi
vẫn cứ lắng vì rất rất cần phải lắng
lắng chỉ để nghe
mà không nói một lời
Có những phút vắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu niềm thương nỗi nhớ cứ khôn nguôi
vẫn cứ vắng vì rất cần phải vắng
vắng để ngộ ra
bên ta
có một người.
Có những phút trắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu vạn sắc màu vàng xanh đỏ tím đương lên ngôi
vẫn cứ trắng vì rất cần phải trắng
trắng để thương thân một kiếp đời
 
Tuyết Mai Texas
 

 
THỨ HAI
Cho kẻ bé mọn, là cho chính Ta. (Mt 25, 31-46)
Này Thầy bảo thật anh em
Giúp người nghèo khó, được xem giúp thầy
Vì thầy hiện diện đó đây
Không phân, nam, nữ, tù đày, khổ đau
Chắp tay lạy Chúa thật sâu
Nhắc con quảng đại mau mau giúp người
Lm. Vĩnh Tiến
 
 
THỨ BA
Anh em hãy cầu nguyện thế này.
(Mt 6, 7-18)
Lạy Cha đang ngự trên trời
Làm cho danh Thánh rạng ngời khắp nơi
Triều thần nghe ý của Người
Muôn vàn dân nước giữ lời thực thi
Xin ban luơng thực ngay đi,
Chúng con chia sẻ, đúng y lệnh truyền
Lm. Vĩnh Tiến
 
THỨ TƯ
Dấu lạ Giona.(Lc 11, 29-32)
Không nghe thách thức, mà rằng :
Các người gian ác chỉ nhằm chống ta
Hãy xem dấu lạ Giona
Biết ngay ta chết, ba ngày phục sinh
Chắp tay lạy Đấng thiên đình
Giúp cho con nhận thần linh trong Ngài
Lm. Vĩnh Tiến
 
 
THỨ NĂM
Xin sẽ được.
(Mt 7, 7-12)
Ai xin sẽ được tức thì
Ai tìm sẽ thấy thần linh Chúa Trời
Ai mà gõ cửa Nhà Người
Tức thì cửa mở đón mời thiết tha
Con tin lòng Chúa nhân lành
Giúp con sống chết trung thành bên Cha
Lm. Vĩnh Tiến
 
THỨ SÁU LẬP TÔNG TÒA T. PHÊRÔ
Hãy đi làm hòa
(Mt 18, 13-19)
Để riêng của lễ một nơi
Ra đi giao hảo cùng người anh em
Trở về dâng tiến, ngợi khen
Sẽ được chúc phúc đoái xem, nhậm lời
Ngước trông lên Chúa trên trời
Chúng con nhất quyết hiệp lời tụng ca
Lm. Vĩnh Tiến
 
THỨ BẢY
Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha
(Mt 6, 43-48)
Yêu thương đón nhận người ta
Anh em sẽ được giống Cha trên trời
Mẫu gương hoàn thiện tuyệt vời
Làm con phải sáng soi đời biết Cha
Chắp tay lạy Chúa nhân lành
Giúp con kiên nhẫn luyện thành chính nhân
 
Lm. Vĩnh Tiến
 
 

 

  •  

 

  • Valid

(239)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: