Tổ chức thi tổng kết giáo lý năm học 2013 – 2014

Tổ chức thi tổng kết giáo lý giáo xứ . Năm học 2013 – 2014

BAN ĐH GIÁO LÝ          HỘI THÁNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

HẠT CỬA LÒ                        GIÁO PHẬN VINH

 

Trích: BIÊN BẢN CUỘC HỌP

 BAN GIÁO LÝ GIÁO HẠT

 

          Hôm nay vào lúc 8h ngày 14/07/2014.

Thành phần dự họp:  Cha Đặc Trách và  quý thầy trong Ban giáo lý hạt.

Địa điểm: Tại văn phòng Mục vụ giáo xứ Tân Lộc

Chủ tọa cuộc họp: Cha Đặc trách giáo lý Louis Nguyễn văn Nga . Thư ký:  J.B Nguyễn Hồng Đức.

Tổng số tham dự :  14; Vắng  02  thầy –  Có lý do trong đó:  Trang Cảnh vắng  thầy Ngọc. Lộc Mỹ vắng  thầy Tiếp.

           NỘI DUNG CUỘC HỌP:

  1. Ý kiến các xứ qua những ngày các thầy đi thăm các giáo lý trong toàn hạt.
  2. Bàn phương pháp tổ chức thi tổng kết hết năm học GL 2013 – 2014.
  3. Bàn phần thưởng giáo hạt tặng các xứ và các em đạt giải.

Chi tiết nội dung:

  1. Ý kiến quý thầy sau khi đi thăm các lớp GL trong hạt 2014.

1.1. Giáo xứ Lập Thạch: Giờ học các xứ trong giáo hạt không đồng đều, nếu được xin thống nhất thi học kỳ 1 và 2 do giáo hạt tổ chức, Cần có đội ngụ Ban phụ huynh để kế hợp với các thầy cô giáo lý viên trong việc quản lý học sinh. Cần thống nhất cho tên gọi của hai lớp sau chương trinh phổ thông của giáo phận.

1.2. Giáo Xứ Tân Lộc: Giáo hạt nên thống nhất thời lượng dạy cho mỗi buổi học là 2g, mỗi giờ học 45’. Học sinh một số xứ đi học không mang đồ dùng học tập.

1.3.  Giáo xứ Trang Cảnh: Thời gian thăm các lớp trong hạt còn quá ít, nên thăm mỗi lớp ít nhất 15 – 20’ để có thời gian quan sát chung. Giáo hạt nên tổ chức đi thăm các lớp mỗi năm 2 lần.

1.4.  Giáo xứ Làng Anh: Về tổ chức việc giáo lý trong các giáo xứ còn rất yếu. Nhìn chung thì được giáo xứ Cửa Lò và xứ Lập Thạch có tổ chức dạy và học tốt hơn các xứ trong giáo hạt. Giáo xứ Làng Anh, vì chưa có trường giáo lý, nên các em phải học tạm trên các phòng của nhà Mục vụ giáo nên nhiều việc bất tiện: Con số đông học sinh ồn ào, không được nghiêm trang.

1.5.  Giáo xứ Đồng Vông: Giáo hạt nên có thông báo quy định chung thống nhất một số việc liên quan đến dạy và học vào đầu năm học về các xứ, qua đó các giáo xứ có lộ trình để thực hiện. Việc đánh giá  đi thăm các lớp vừa qua do các thư ký ghi còn thiếu sót nhiều hoặc vì nể nên không đánh giá sát.

1.6. Giáo xứ Lộc Mỹ : Các giáo lý viên đi  dạy không mang sổ đầu bài còn thiếu nhiều , một số có mang đi nhưng không  viết  thông tin đầy đủ  cho một buổi học như sổ đầu bài yêu cầu, hoặc có chăng cũng do đối phó.

1.8. Ý kiến Đúc kết của cha đặc trách và trưởng ban ĐH giáo lý: Thi học kỳ 1 do giáo xứ tổ chức, Giáo hạt chỉ kết hợp với giáo xứ để thi học kỳ 2. Nên có ít nhất là một Ban phụ huynh trong giáo xứ để cộng tác với giáo lý viên. Thống nhất tên gọi các lớp do giáo hạt tổ chức sau chương trình GL của giáo phận là: Vào Đời 2, Vào Đời 3. Các Ban giáo lý tại giáo xứ luôn kiểm tra đôn đốc các thầy cô giáo lý viên mang sổ đầu bài , giáo án đi dạy, Đầu năm học phải có sổ đầu bài mới phát cho các thầy cô giáo lý viên, các em đi học mang đầy đủ dụng cụ học tập,  có biện pháp xử lý những em không mang sách vở đi học. Giáo hạt nên duy trì thăm các lớp một năm một lần nhưng tổ chức thật chu đáo và đầy đủ. Thời gian dạy phải tuân thủ quy định của giáo phận đề ra; là học quanh năm học vào ngày Chúa Nhật, học đại trà mùa hè nên học đầy đủ khi còn thời gian. Thời lượng giáo phận quy định mỗi tiết học 45’ một buổi học hai tiết các giáo xứ theo đó để thực hiện. Giáo xứ Đông Vông đang học vào các ngày thường theo chương trình học quanh năm, mong Ban giáo lý nên đưa vào ngày Chúa Nhật để học.

2. Bàn phương pháp thi.

2.1. Đề thi: Thống nhất của cha Đặc trách và quý cha bài thi gồm có:

- Hai câu suy luận, mười câu trắc nghiệm, một câu thuộc lòng, một câu kinh.

- Tổng điểm thi : 50 điểm ( SL,20đ+TN,10đ+ TL,10đ+ Kinh10đ)

2.2. Địa điểm và lịch thi:

+ Địa điểm thi: Các giáo xứ tổ chức  cho học sinh thi trong nhà thờ.

+ Lịch thi: Sáng  thi 2 ca. chiều thi 1 ca.

  • Sáng Khối Thánh Kinh thi ca 1, Khối Vào Đời thi ca 2. Chiều Khối căn Bản.

+ Thời gian thi: Chúa Nhật ngày 27 tháng 7.

  • Ca 1: 7g00’  gọi tên, 7g30’ phát bài, 8g45’ thu bài.
  • Ca 2: 9g00’  gọi tên, 9g30’ phát bài, 10g45’ thu bài.
  • Ca 3: 14g30’ gọ tên, 15g00’ phát bài, 16g15’ thu bài.

2.3. Cử quý thầy trong Ban ĐH giáo hạt về các giáo xứ như sau:

+ Tất cả quý thầy trong Ban giáo lý hạt có mặt tại giáo xứ Lập Thạch trước đầu giờ thi là 60’,  để nhận đề thi về các giáo xứ (các thầy đã có lịch phân công về các xứ, mỗi xứ 2 thầy). sau khi nhận đề thi các thầy về đến nơi,  kết hợp với Hội đồng thi xứ đó kiểm tra lại niêm phong đề thi, nếu Hội đồng thi giáo xứ đó nghi ngờ mất dấu niêm phong thì lập biên bản hai bên ký vào (Hội đồng thi và các thầy giáo lý hạt) và tiếp tục mở đề cho học sinh thi bình thường, đã có sự thống nhất kỷ luật đối với thầy giáo lý hạt quản lý đề thi theo cuộc họp ngày 13/7. Sau khi thi xong ca nào Ban tổ chức thi thu bài và trao lại toàn bộ bài thi của ca đó cho các thầy Ban giáo lý hạt mang về tập trung tại giáo xứ Lập Thạch để rút bài theo %, số bài còn lại giao lại cho xứ đó quản lý chấm bài.

2.4. Hình thức rút bài và chia điểm.

+ Căn cứ tổng số học sinh của từng lớp để tính % và rút bài. Trên 5 cộng cho 1. Bốn trở xuống trừ đi 1. Ví dụ: lớp Căn Bản 34 em bài rút 10% = rút 3 bài. 45 em rút 10% , sẽ rút 5 bài.

+ Sẽ rút bài bất kỳ theo số lượng học sinh  từng xứ đã có tại giáo hạt. Lấy tổng số điểm của bài đã rút chia đều cho số bài hiện có, trường hợp vắng em nào thì em đó phải chịu điểm không và  giáo xứ đó phải cộng thêm em đó vào để có số điểm thành tích của xứ giáo xứ mình.

2.5. Chấm bài thi tại giáo hạt:

+ Thứ hai ngày 28/7 đúng 7g các thầy trong Ban giáo lý hạt về tại giáo xứ Lập Thạch để chấm bài. Sau khi chấm bài xong sẽ báo điểm của từng em cho giáo xứ, để giáo xứ có điểm tổng kết. Bài thi được rút về lưu lại tại giáo hạt. Bài thi giáo xứ sẽ chấm sau khi đã chấm bài tại giáo hạt xong.

2.6. Hình thức kỷ luật. Theo trong nội quy đính kèm gửi về từng giáo xứ.

3. Phần thưởng

3.1. Phần thưởng tập thể: Sẻ có 4 giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích.

3.2. Hiện vật khen tặng:

- Giải nhất: Một bằng khen và 1.500.000đ.

- Giải nhì : Một bằng khen và 1.000.000đ.

- Giải ba : Một bằng khen và 500.000đ.

- Giải khuyến khích: 500.000đ

3.3. Về cá nhân:  Cá nhân không có phần thưởng hạt.

3.4. Sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 08 năm 2014 ngày chầu lượt của giáo xứ Lộc Mỹ trao phần thưởng giáo hạt vào trước thánh lễ ngày Chúa Nhật.

Cuộc họp đã bế mạc vào lúc 11g cùng ngày, tất cả quý thầy đại diện các giáo xứ đã nghe và ký vào biên bản. Nhất trí với kỷ luật theo tờ Nội quy đính kèm.

 

Cha Đặc trách và quý thầy đã ký

 

Cha Đặc Trách Giáo lý hạt           Trưởng ban ĐH Giáo Lý                 Thư ký 

  Louis Nguyễn văn Nga          J.B At Hoàng Cảnh Hồng      J.B Nguyễn Hồng Đức                                                                

 

Giáo xứ Tân Lộc                    Giáo xứ Lộc Mỹ                      Giáo xứ Đồng Vông

Giuse Trần Đình Chiến        Phêrô Nguyễn Xuân Tri            Antôn Hoàng Định

 

Giáo xứ Cửa Lò            Giáo xứ Lập Thạch      Giáo xứ Trang Cảnh

 

J.B Trần văn Thu            Giuse Nguyễn Duy Hiếu      Giuse Nguyễn văn  Ngọc

 

Giáo xứ Làng Anh

 

J,B Bạch Huy Thu

 

 

(118)

Related Posts

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: