THÁNH LỄ CÔNG NHẬN 3 CHI HỘI TÊRÊXA HẠT BỘT ĐÀ Gp VINH...

THÁNH LỄ CÔNG NHẬN 3 CHI HỘI TÊRÊXA HẠT BỘT ĐÀ Gp VINH Thánh lễ công nhận gia nhập vào Hội Tê rê xa HĐ Giê-su và lời tuyên hứa của anh ch...

Chuỗi Hạt và Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Chuỗi Hạt và Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa   LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu vào ...