Giao lý 1

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2...

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013 GIÁO HẠT CỬA LÒ – GP VINH 1.4. Số thí sinh đạt khen thưởng như sau: -. Trong tổn...

Thành lập giáo xứ Cửa Lò

  Thành lập giáo xứ  Cửa Lò   Đúng 8g sáng ngày 28 tháng 05 năm 2013. Giáo họ Mai Lĩnh cắt băng khánh thành ngôi thánh đườ...

GIÁO XỨ LẬP THẠCH KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

GIÁO XỨ LẬP THẠCH KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ   Tháng Hoa lại về, trong tâm tình tạ ơn, tôn vinh Đức Mẹ Maria, Cha quản xứ cùng đoàn con cái gi&...

Giáo xứ Trang Cảnh tái hiện hoạt cảnh Cuộc thương khó của Đức Giêsu Ki...

Giáo xứ Trang Cảnh tái hiện hoạt cảnh Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô Trong tâm tình tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, giáo xứ Trang...

GIÁO XỨ LẬP THẠCH ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ LU-Y NGUYỄN VĂN NGA...

GIÁO XỨ LẬP THẠCH ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ LU-Y NGUYỄN VĂN NGA               Cả biển người của hai giáo xứ Lập Thạch và Kim L&...