HỜI KHÓA BIỂU TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN 2013 – HẠT CỬA LÒ

HỜI KHÓA BIỂU TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN 2013 – HẠT CỬA LÒ

Chủ nhật – 17/02/2013 19:14

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2013, giáo hạt Cửa Lò tổ chức tuần đào tạo giáo lý viên theo lịch đã phân chia của giáo phận, chúng tôi gửi tới Quý Ban giáo lý và giáo lý viên trong toàn giáo hạt thời khóa biểu của tuần đào tạo.

THỜI KHOÁ BIỂU – GIÁO HẠT CỬA LÒ
TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN CẤP II- NĂM 2013
   
BUỔI SÁNG: : Thứ hai, ngày 25/2
7g 00'  : Đón tiếp – Ổn Định  
7g 30'- 8h30' : Khai mạc T. lễ Đ.Tế Lưu ý:
8g 45' -   9g 45' :  Sống nhờ L. Chúa Học viên mang theo: , 
10g 00' – 11g 00' :Thực tập SCLC,  bài GL, nộp bài Vở, bút, sách Tân Ước
11g05'  : Cơm trưa tài liệu cùng chia sẻ Lời Chúa
BUỔI CHIỀU:  Thứ hai, ngày 25/2 và sách giáo lý mình dạy
13g 30' – 14g 30' : Nhận định cầu N + thực tập ( Giáo lý viên tự học bài 5)
14g 45' – 15g 45' : Nhận định, cầu N + Thực tập 10g00 – 11g00
16g 00' – 17g 00' : Chia sẻ L. Chúa + Thực tập (suy chiêm Lời Chúa: SCLC)
BUỔI SÁNG: : Thứ  ba, ngày 26/2
7g 30'- 8h30' : Kinh thánh Cựu Ước (1 – 5)  
8g 45' -   9g 45' :  Môi trường Tân Ước (6) Lưu ý:
10g 00' – 10g 50' : Quá trình hình thành Tân Ước Học viên mang theo tài liệu: 
11g05'  : Cơm trưa Đại cương cuốn  Kinh Thánh
BUỔI CHIỀU:  Thứ ba, ngày 26/2 và cuốn Kinh T.  Tân Ước
13g 30' – 14g 30' : Vấn đề B văn KT và Kytô hữu (8-15)  
14g 45' – 15g 45' : Giải tích KT, TK trong ĐSGH (16-20) (Đời sống Giáo Hội)
16g 00' – 17g 00' : Ôn, làm bài thu hoạch đại cương KT.  
BUỔI SÁNG: : Thứ  tư, ngày 27/2
7g 30'- 8h30' : Đường hướng huấn giáo của Hội Thánh  
8g 45' -   9g 45' :  Các sinh hoạt trong giờ giáo lý Lưu ý:
10g 00' – 10g 50' : Các sinh hoạt ngoài giờ giáo lý. Học viên mang theo tài liệu: 
11g05'  : Cơm trưa Đào tạo GLV cấp II
BUỔI CHIỀU:  Thứ tư, ngày 27/2  sách Tân Ước
13g 30' – 14g 30' : GLV Đào tạo học sinh cầu nguyện  
14g 45' – 15g 45' : GLV Đào tạo học sinh cầu nguyện. (GLV tự học bài: 2 + 3)
16g 00' – 17g 00' : Ôn và làm bài sư phạm huấn giáo  
BUỔI SÁNG: : Thứ năm, ngày 28/2
7g 30'- 8h30' : Nhân bản kytô giáo bài: 3 + 4 .  
8g 45' -  9g 45' : Nhân bản kytô giáo bài 5. Lưu ý:
10g 00' – 10g 50' : Ôn, làm bài thu hoạch Nhân bản. Học viên mang theo tài liệu: 
11g05'  : Cơm trưa Đào tạo GLV cấp II
BUỔI CHIỀU:  Thứ năm, ngày 28/2 Sách GLV và S. học sinh lớp
13g 30' – 14g 30' : Kiến tập giờ cầu nguyện theo khối. mình đang dạy cùng cuốn
14g 45' – 15g 45' : Hướng dẫn soạn giáo án.  sách Tân Ước
16g 00' – 17g 00' :  Thực hành soạn giáo án.  
BUỔI SÁNG: : Thứ  sáu, ngày 01/3
7g 30'- 8h30' : Thực hành soạn giáo án  
8g 45' -  9g 45' : Kiến tập đứng lớp. Lưu ý:
10g 00' – 10g 50' : Trao đổi về giờ đứng lớp của GLV. Học viên mang theo tài liệu: 
11g05'  : Cơm trưa Nhân bản Kytô giáo, (GLV
BUỔI CHIỀU:  Thứ  sáu, ngày 01/3 tự học bài 1-2).
13g 30' – 14g 30' : Thực hành đứng lớp 1. Sách giáo lý và sách học sinh
14g 45' – 15g 45' : Thực hành đứng lớp 2. mình đang dạy.
16g 00' – 17g 00' :  Xây dựng bổ sung cho giờ đứng lớp. PHIẾU  DỰ GiỜ
BUỔI SÁNG: : Thứ  BẢY, ngày 02/3
7g 30'- 8h30' :  Trao đổi,  góp ý tuần huấn luyện.  
8g 45' -  9g 45' : Tổng kết tuần huấn luyện.  
10g 00' – 11g 00' :  Thánh lễ tổng kết và ghi thức sai đi.  
11g05'  : Cơm trưa  
   
   
   
   
Cửa Lò, ngày 17 tháng 02 năm 2012
TM BAN  ĐH GIÁO LÝ GIÁO HẠT

Tác giả bài viết: ban GL hạt Cửa Lò

(29)

Bài viết liên quan

 • THỜI KHOÁ BIỂU – GIÁO HẠT CỬA LÒ TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN CẤP II- NĂM 2013THỜI KHOÁ BIỂU – GIÁO HẠT CỬA LÒ TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN CẤP II- NĂM 2013 (0)
  THỜI KHOÁ BIỂU - GIÁO HẠT CỬA LÒ TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN CẤP II- NĂM 2013 ...
 • GIÁO HẠT CỬA LÒ TRONG TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN (0)
  GIÁO HẠT CỬA LÒ TRONG TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN   Nàng xuân khoe sắc rộn ràng của muôn m&agr...
 • GIÁO HẠT CỬA LÒ TRONG TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN (0)
  GIÁO HẠT CỬA LÒ TRONG TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN   Nàng xuân khoe sắc rộn ràng của muôn m&agr...
 • TUẦN HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN THƯỜNG NIÊN CỦA GIÁO PHẬN VINH 2012TUẦN HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN THƯỜNG NIÊN CỦA GIÁO PHẬN VINH 2012 (0)
  TUẦN HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN  THƯỜNG NIÊN CỦA GIÁO PHẬN VINH 2012   Vinh – Giáo hạt Cửa Lò. Năm nay 2...
 • KẾT QUẢ THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NĂM 2012 GIÁO HẠT CỬA LÒKẾT QUẢ THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NĂM 2012 GIÁO HẠT CỬA LÒ (0)
  Kết quả chi tiết kỳ thi giáo lý cấp giáo phận hè 2012 Chủ nhật - 19/08/2012 17:13     Kết quả...
 • KHAI MẠC TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN GIÁO HẠT CỬA LÒ (0)
  KHAI MẠC TUẦN ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN GIÁO HẠT CỬA LÒ   Sáng nay theo lịch của Ban giáo lý Đức tin của g...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi