Chầu Thánh Thể giáo xứ Tân Lộc: Hình ảnh ngày thứ năm và thứ sáu

Chầu Thánh Thể giáo xứ Tân Lộc:

Hình ảnh ngày thứ năm và thứ sáu

Giáo xứ Tân Lộc, tối Chúa Nhật ngày 01 tháng 09 năm 2013, giáo xứ đã khai mạc tuần chầu Thánh Thể đến phiên thứ thay cho giáo phận. Tối thứ năm ngày 04 tháng 09 năm 2013 gồm có 10 cha trong và  ngoài giáo hạt dâng lễ khai mạc tuần chầu. Sáng nay có 30 Linh mục trong và ngoài giáo hạt về dâng thánh lễ đồng tế. Cộng đoàn hai giáo họ Tân Lộc và Đức Xuân cùng nhiều bà con giáo dân ngoài giáo xứ về hiệp thông.

Video rước nhập lễ

 

>> Xem thêm ảnh >>

(619)

Bài viết liên quan

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi