CÁO PHÓ- ngày…/11/2013

"Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại"

CÁO PHÓ

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO  
 

Anh                 :  Gioan Lê Xuân Thắng . Giáo họ Tân Lộc. 
Sinh ngày        : 18  tháng  11 năm 1974. Tại giáo họ Tân Lộc,  xứ Tân Lộc.
Anh  Thắng đi lao động nước ngoài và bị tai nạn tại Anh Quốc, Do hậu quả của vụ tai nạn quá nặng Anh  đã  được Chúa gọi về vào ngày …. tháng 11 năm 2013. Tại  Anh Quốc. 

HƯỞNG DƯƠNG 39 TUỔI
Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anh

 
  Hiện tại anh  Gioan Nguyễn Xuân Thắng được Linh mục Simon Nguyễn Đức Thắng tại Anh Quốc dâng nhiều thánh lễ và được cộng đoàn đông hương hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn anh. Tại quê nhà Giáo xứ Tân Lộc cha Giuse Phan Sỹ Phương cũng đã dâng lễ và gia đình cộng đoàn hiệp dâng cầu nguyện cho linh hồn anh.

Nếu thuận lợi Cha Simon Nguyễn Đức Thắng và anh em đồng hương tại Anh Quốc sẻ sớm lo thủ tục để thi hài hoặc hài cốt  được sớm về quê hương. Giáo họ Tân Lộc, xứ Tân Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ban lễ tang và gia đình xin kính báo
 

Tân Lộc, ngày 15  tháng 11 năm 2013
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Bà quả phụ: Maria Hoàng thị Bình

 

(213)

Bài viết liên quan

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi