Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Năm 2012

Vatican City (Agenzia Fides) - Như mọi năm, theo quan điểm của Ban Chuyên Về Ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm nay tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 21 tháng 10, Thông Tấn Xã Fides cung cấp một số thống kê được chọn để tạo nên một bức tranh toàn cảnh của Giáo Hội qua việc truyền giáo trên toàn thế giới. Các thống kê được lấy từ phiên bản mới nhất "Sách Thống Kê của Giáo Hội" đã được xuất bản (cập nhật đến 31 tháng 12 năm 2010) liên quan đến các thành viên của Giáo Hội, cấu trúc các nhà thờ, y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục. Xin lưu ý rằng các thay đổi tăng hoặc giảm, xuất phát từ việc so sánh của riêng chúng tôi với những thống kê của năm ngoái, sẽ được đánh dấu tăng là +, giảm là – và được đặt trong dấu ngoặc ()Dân số thế giới

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 dân số thế giới là 6.848.550.000 với mức tăng 70.951.000 đơn vị so với năm trước. Sự tăng triển dân số đã được đăng ký trên tất cả các lục địa trên toàn châu Á (+ 40.510.000) và châu Phi (+ 22.144.000) tiếp theo là châu Mỹ (+ 5.197.000), châu Âu (+ 2.438.000) và châu Đại dương (+ 662.000).Dân số Công Giáo

Trong cùng ngày, số Công Giáo trên toàn thế giới là 1.195.671.000 đơn vị với mức tăng tổng thể, 15.006.000 hơn so với năm ngoái. Sự gia tăng ảnh hưởng đến tất cả các châu lục đặc biệt là châu Phi (+ 6.140.000), châu Mỹ (+3.986,000) và châu Á (+ 3.801.000), tiếp theo là châu Âu (+ 894.000) và châu Đại dương (+ 185.000).

Tỷ lệ phần trăm trên thế giới của người Công Giáo tăng 0,04%, ổn định là 17,46%. Tính theo châu lục: mức tăng đã được thấy ở châu Phi là (+ 0,21), châu Mỹ (+ 0,07), châu Á (+ 0,06); Châu Đại Dương (0,03), trong khi mức giảm được thấy ở châu Âu (- 0,01)Số Người và Người Công Giáo Mỗi Linh Mục 

Năm nay, số người nói chung tính theo mỗi linh mục trên thế giới tăng 123 đơn vị, trung bình là 13.277. Sự phân bố theo châu lục: tăng ở châu Phi (+ 40), châu Mỹ (+ 40), châu Âu (+ 31), châu Đại dương (+ 57), giảm ở châu Á (- 730).

Còn số người Công Giáo mỗi linh mục trên thế giới tăng 24 đơn vị, trung bình 2.900. Có những gia tăng trên khắp các châu lục, ngoại trừ châu Á: châu Phi (+ 64), châu Mỹ (+ 30), châu Á (- 1); châu Âu (+ 11), châu Đại Dương (+ 17).Các lãnh thổ thuộc về Giáo Hội và địa điểm truyền giáo 

Con số các lãnh thổ thuộc quyền Giáo Hội tăng 10 so với năm trước đó 5104 với các lãnh thổ mới được tạo ra trong: Châu Phi (4), châu Mỹ (3) Châu Âu (2); Châu Á (1). Các nơi truyền giáo có linh mục thường trú 2057 (hơn 207 so với năm trước) và số nơi đăng ký tăng tại Mỹ (26), Châu Á (391) và Châu Âu (8). Giảm ở châu Phi (-204) và châu Đại dương (-14). Các nơi truyền giáo không có linh mục thường trú tăng về số lượng là 2,734 đơn vị, lên tới 133.682. Số lượng tăng đã được thấy trên mọi châu lục ngoại trừ Châu Á (-2,186), châu Phi (+ 747), châu Á (+ 685), châu Mỹ (4,109); châu Âu (+ 79) và Châu Đại Dương (47).Giám mục

Tổng số các Giám Mục trên thế giới tăng 39 đơn vị, lên tới 5.104. Tổng quát chung, giám mục địa phận tăng về số lượng, trong khi số giám mục dòng giảm: số giám mục địa phận là 3871 (hơn 43 so với năm trước); Giám mục dòng với con số 1233 (ít hơn là 4). Sự gia tăng về số giám mục địa phận được thấy trên mọi châu lục ngoại trừ Châu Đại Dương: Châu Đại Dương (- 4); châu Phi (+ 13), châu Mỹ (+ 22), châu Á (+ 11), châu Âu (+ 1). Số lượng các giám mục dòng tăng ở châu Phi (3) Châu Á (1) và châu Đại Dương (1), trong khi đó số lượng giảm ở Mỹ (-7) và châu Âu (-2).Linh mục

Tổng số linh mục trên toàn thế giới tăng 1.643 đơn vị, lên tới 412.236. Chỉ có các lục địa mà thấy bị giảm đi là châu Âu (-905), trong khi số linh mục ở châu Phi tăng (+ 761), châu Mỹ (+ 40), châu Á (+ 1,695), châu Đại dương (+ 52). Linh mục triều tăng 1.467 đơn vị, đạt tổng số 277.009 với sự gia tăng ở châu Phi (+ 571), châu Mỹ (+ 502), châu Á (+ 801), châu Đại dương (+ 53) và giảm ở châu Âu (- 460). Số linh mục dòng giảm 176 đơn vị với tổng số 135.227. Trong những năm gần đây số linh mục tang ở châu Phi (+ 190), châu Á (+ 894), trong khi số linh mục giảm ở Mỹ (- 462), châu Âu (- 445) và Châu Đại Dương (-1).Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới tăng 1,409 đơn vị lên đến con số là 39.564 phó tế. Mức tăng cao nhất đã được đăng ký tại Mỹ (+ 859) và Châu Âu (+ 496), tiếp theo là châu Á (+ 58), châu Đại dương (+ 1), con số giảm duy nhất trong năm nay đã được thấy ở châu Phi (- 5). Phó tế vĩnh viễn địa phận trên thế giới là 39.004 người, với mức tăng tổng thể là 1.412 đơn vị. Số lượng tăng lên trên mọi châu lục ngoại trừ Châu Phi (- 6) và Châu Đại Dương (không thay đổi), chính xác là: Mỹ (+ 863), châu Á (+60), châu Âu (+ 495).

Phó tế vĩnh viễn với con số là 560, giảm 3 đơn vị so với năm trước, với mức tăng ít ở châu Phi (+ 1); châu Âu (+ 1) và châu Đại Dương (1), giảm ở Mỹ (- 4) và châu Á (-2 ).Tu sĩ Dòng

Số linh mục triều tăng 436 đơn vị lên đến 54.665. Tình trạng gia tăng ở châu Phi (+ 254), châu Á (+ 411), châu Âu (17) và Châu Đại Dương (15). Sự sụt giảm duy nhất đã được thấy tại Mỹ (- 261). Suy giảm tổng thể về số lượng của các nữ tu (- 7436), ngày nay 721.935 người đã được đăng ký theo châu lục như sau: gia tăng ở châu Phi (+ 1,395), châu Á (+ 3,047), giảm ở Mỹ (- 3178), châu Âu (- 8461 ) và châu Đại dương (- 239).Chủng sinh

Các đại chủng sinh, giáo phận và các dòng cũng tăng trong năm nay, trên toàn cầu có hơn 1.012 chủng sinh đang học làm linh mục, đạt tổng số 118,990 chủng sinh. Số chủng sinh tăng, như đã xảy ra trong những năm trước đây, ở châu Phi (+ 752), châu Á (+ 513) và năm nay ở Mỹ (-29), trong khi năm nay giảm ở châu Âu (- 282) và Châu Đại Dương không thay đổi.

Đại chủng sinh địa phận với con số là 71.974 (755 hơn so với năm trước) và chủng sinh dòng tu là 47.016 (+257). Chủng sinh của địa phận tăng ở châu Phi (+ 545), châu Mỹ (+ 136), châu Á (538), giảm ở châu Âu (-442) và châu Đại dương (-22)

Chủng sinh dòng tăng ở châu Phi (+ 207), châu Âu (160) và Châu Đại Dương (22), trong khi con số chủng sinh dòng giảm ở Mỹ (-107) và châu Á (-25).Các Trường Công Giáo và Cơ Sở Giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo Hội Công Giáo trông coi 70.544 trường mẫu giáo với 6.478.627 học sinh; 92.847 trường tiểu học với 31.151.170 học sinh; 43.591 trường trung học với 17.793.559 học sinh. Giáo Hội cũng đang dạy 2.304.171 học sinh trường trung học, và 3.338.455 sinh viên đại học. So với năm trước đã có một sự gia tăng về con số trường mẫu giáo (+2,425) và giảm về số học sinh (-43,693); giảm ít trong các trường tiểu học (-124) và sự gia tăng về học sinh (+178,056); gia tăng trong các trường trung học (1,096) và học sinh (+678,822), có sự gia tăng về số học sinh trung học (+15,913) và sinh viên đại học (+63,015).Tổ chức từ thiện Công Giáo và các trung tâm chăm sóc sức khỏe

Trung tâm từ thiện và chăm sóc sức khỏe được sự chăm sóc của Giáo Hội trên thế giới bao gồm: 5,305 bệnh viện, phần lớn tại châu Mỹ (1694) và châu Phi (1150); 18.179 trạm xá chủ yếu là ở Mỹ (5762), châu Phi (5312) và châu Á (3884), 547 nhà chăm sóc cho người cùi, chủ yếu là ở châu Á (285) và Châu Phi (198); 17.223 ngôi nhà cho người cao niên, hoặc bệnh tật kinh niên hay người khuyết tật chủ yếu ở châu Âu (8021) và Mỹ (5650); 9,882 trại trẻ mồ côi, khoảng một phần ba ở châu Á (3606); 11,379 nhà trẻ; 15,327 trung tâm tư vấn hôn nhân chủ yếu là ở Mỹ (6472); 34,331 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 9.391 các loại tổ chức khác, chủ yếu là tại châu Mỹ (3564) và châu Âu (3159).Lãnh thổ thuộc về Giáo Hội phụ thuộc vào Thánh Bộ Truyền giáo

Các lãnh thổ Giáo Hội phụ thuộc vào Thánh Bộ Truyền giáo (the Congregation for the Evangelization of Peoples, CEP) đạt tới con số là 1,103. Chủ yếu là ở châu Phi (502) và châu Á (476). Tiếp theo là Mỹ (79) và Châu Đại Dương (46). 

Theo (SL) (Agenzia Fides 13/10/2012)

Br. Thụy Nguyễn SDB

 

Bài viết liên quan

 • Đức Thánh Cha Bênêdictô giải thích lý do Ngài từ chức. (0)
    Đức Thánh Cha Bênêdictô giải thích lý do Ngài từ chức.   ...
 • Cuộc canh tân của Đức Phanxicô đã khởi sự (0)
  Cuộc canh tân của Đức Phanxicô đã khởi sự Vũ Văn An Nhiều quan sát viên đang tỏ ra sốt ruột trước viễn ảnh canh tân giáo tri...
 • Mẹ không phá thai, hai con song sinh làm linh mục (0)
  Mẹ không phá thai, hai con song sinh làm linh mục   Hai linh mục người Chile là anh em song sinh cho hãng ...
 • Chào mừng các bạn đến với giao diện mới của trang web giaoxutanloc.net (0)
  Hiện nay chúng tôi đang phát triển giao diện mới của trang giáo xứ Tân Lộc. Mọi thông tin của trang cũ xin truy cập vào địa chỉ: htt...
 • Đức Thánh Cha Francis dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ (0)
  Đức Thánh Cha Francis dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ   ...
 • Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn (0)
  Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Rome, sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 tại Rio Brazil, với gần 3 triệu người h&agra...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi