logo

Đức Phanxicô giải thích sự khởi sinh của Năm Thánh

Đức Phanxicô giải thích sự khởi sinh của Năm Thánh   zenit.org, Constance Roques, 2015-12-04 Ước mong của Chúa là chứng tỏ cho con người thấy lòng thương xót của Ngài “Chúng ta chứng kiến nạn buôn vũ khí, nạn sản xuất vũ...