Cong-nghi-ve-gia-dinh

Công Nghị Về Gia Đình Tạo 5 Điều Tốt Lành

Công Nghị Về Gia Đình Tạo 5 Điều Tốt Lành   Các vấn đề như việc rước lễ đối với người ly hôn và tái hôn, phó tế nữ, và chấp nhận các mối quan hệ đồng giới đã ảnh hưởng nhiều việc thảo luận trên các phương tiện ruyền thôn...
3257f66a0d

Thông cáo của Tòa Thánh về việc bắt giữ hai người trong đó có một linh...

Thông cáo của Tòa Thánh về việc bắt giữ hai người trong đó có một linh mục về tội ăn cắp tài liệu tung ra cho báo chí Đặng Tự Do Hiến binh Vatican đã bắt giữ hai người vào cuối tuần qua vì lấy cắp và tung ra cho giới báo...