IMG_5346

Tập huấn đội trật tự toàn giáo hạt trước khi rước Thánh giá....

Tập huấn đội trật tự toàn giáo hạt trước khi rước Thánh giá. Hôm nay sáng 30 tháng 5 trước ngày rước Thánh Giá 12 ngày, toàn thể các anh em đội trất tự 7 giáo xứ trong toàn giáo hạt trên 70 người về hội trường tầng 3 trư...